Lezing Muziek en Recht Utrecht Law College Tilia

Module Muziek & Recht @ Utrecht University

Gemotiveerde studenten bij de module Muziek & Recht die ik gisteren gaf aan Utrecht Law College, in het statige universiteitsgebouw op Janskerkhof 2-3a. Wij mochten de aftrap geven in een reeks van 6 colleges over muziek en recht, georganiseerd door Trivium, dat onderdeel is van ULC Tilia. Utrecht Law College is het honoursprogramma van de rechtenfaculteit van Utrecht University.

Lezing Muziekrechten en Muziekcontracten bij Trivium @ Utrecht Law College door mr. Mauritz Kop

Lezing Muziekrechten en Muziekcontracten bij Trivium @ Utrecht Law College door mr. Mauritz Kop

 

Trivium: Extra ambitieuze studenten tijdens college muziekrecht

Trivium is een onderwijscommissie, die zorg draagt voor onderwijsverdiepende activiteiten. Daarvoor kan een beperkte, geselecteerde groep studenten zich inschrijven: vol is vol. De extra ambitieuze studenten van Trivium waren - geheel naar verwachting - in staat om verstandige en relevante vragen te stellen over deze complexe materie, tijdens en na afloop van deze extra curriculaire activiteit. Net zoals vorig jaar bij de lezing muziekrecht aan Leiden Law School.

 

Muziekindustrie: intellectuele eigendomsrechten

Extra ambitieuze studenten volgen de module Muziek & Recht bij ULC Tilia, het juridische honoursprogramma @ Universiteit Utrecht

Extra ambitieuze studenten volgen de module Muziek & Recht bij ULC Tilia, het juridische honoursprogramma @ Universiteit Utrecht

De lezing werd verzorgd door mr. Mauritz Kop en ging over muziekrechten en muziekcontracten. Enkele in het oog springende onderwerpen die aan bod kwamen zijn plagiaat, het gebruik van samples, DJ-remixen en publiek domein. Verder aan de rol van rechteninstanties Buma/Stemra en Sena. Ook werd er aandacht besteed aan de verschillende soorten intellectuele eigendomsrechten waarmee men in de muziekindustrie te maken krijgt, zoals naburige rechten, handelsnaamrecht en merkenrecht.

 

Het leereffect van praktische voorbeelden in de collegezaal

Ter verduidelijking van de stof werden er per onderwerp telkens stukjes elektronische muziek ten gehore gebracht. Praktische voorbeelden ter verduidelijking van de theorie hebben een positief leereffect, ook in het juridisch onderwijs. Het krijgt dan meteen meer handen en voeten, meer dimensie. Een theoretisch betoog over het feit dat auteursrechten van rechtswege ontstaan indien het werk creatief is en origineel, wordt concreet en tastbaar wanneer we in de collegezaal een muzikaal work of art afspelen en bespreken hoe dat nu in de praktijk precies wordt beschermd door het auteursrecht.

 

Sparren met de docent

Het positieve leereffect van praktische voorbeelden in het juridisch onderwijs

Het positieve leereffect van praktische voorbeelden in het juridisch onderwijs

Ook konden de aanwezigen sparren met de docent over actuele zaken, zoals het posten van een video op Facebook of Youtube met daaronder een muziekje van hun favoriete artiest. Hoe zit het dan met de rechten? Heb ik een licentie nodig? Dit in combinatie met een Powerpoint waarmee de zichtbaar geïnteresseerde studenten konden meekijken en meeschrijven zorgde voor een interactief, audiovisueel gastcollege.

 

Muziekcontracten

We sloten het college af met de bespreking van een drietal muziekcontracten die in de praktijk worden gebruikt, waaronder een platencontract tussen de artiest en het record label en een optreedcontract tussen de club of het festival en de DJ c.q. de band. Die contracten werden als handout uitgedeeld. Belangrijke vuistregel die wij de studenten hebben voorgehouden is dat er altijd kan worden onderhandeld over een contract dat aan hun cliënt wordt aangeboden. Of die cliënt nu een publisher is of juist een componist/liedtekstschrijver.

Diner bij het knusse restaurant Pret a Porter

Diner bij het knusse restaurant Pret a Porter

 

Prima gedineerd!

Voorafgaand aan deze academische activiteit hebben wij goed gedineerd bij Pret a Porter, het knusse restaurant aan de korte Jansstraat 4. Een absolute aanrader!

Volgende keer wellicht een module over Voeding en Recht...

Volgende keer wellicht een module over Voeding en Recht...