Artiestennaam Registreren

Artiestennaam vastleggen als merknaam

Wij kunnen u helpen met het registreren van uw artiestennaam. Hiermee verzekert u zich ervan dat niemand anders aan de haal gaat met uw DJ naam of bandnaam. Het registreren van een artiestennaam biedt u bescherming van uw intellectuele eigendomsrechten, meer in het bijzonder uw merkrecht. Ook vergroot u hiermee uw marktwaarde. We noemen dit ook wel artist branding. Voorafgaand aan registratie doen wij een merknaamonderzoek.  

Het is allereerst mogelijk om de merkregistratie bij het BOIP (Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom) te verrichten voor de Benelux. Een artiestennaam, bandnaam, DJ naam of act is mede op grond van artikel 2.1 van het Benelux verdrag inzake de intellectuele eigendom, alsook op grond van onze eigen Auteurswet, vatbaar voor registratie als merk.

Wordt u in Europa of zelfs wereldwijd geboekt dan is het ook mogelijk om de artiestennaam te registreren en daarmee te beschermen als Europees Gemeenschapsmerk, bij het OHIM in het Spaanse Allicante. OHIM staat voor Office for Harmonization in the Internal Market. In het Nederlands is dat Bureau voor de Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM). Verloopt deze aanvraag succesvol dan bent u in het bezit van een Europees merkrecht (NB: na de Brexit geldt dit EU-merk helaas niet meer in het United Kingdom).


Artiestennaam als internationaal merk deponeren

Een andere optie is om de artiestennaam als internationaal merk te registreren bij het WIPO te Geneve. WIPO is een afkorting voor World Intellectual Property Organisation. Een internationaal merkrecht biedt u bescherming in de 90 landen die bij de Overeenkomst of het Protocol van Madrid zijn aangesloten, waaronder de gehele Europese Unie, China, India, Mexico, de Verenigde Staten en Japan. Dit geldt dus niet voor alle landen van de wereld maar is wel omvangrijker dan de OHIM / BHIM deponering, en covert de “belangrijkste landen”.

Voorwaarde voor het bewandelen van de WIPO route is een basisregistratie bij het BOIP / BBIE te Den Haag. Deponering van het internationale merk verloopt via het bureau oftewel de merkenautoriteit van het land van herkomst van de aanvrager, voor Nederland, Luxenburg en België wederom het BOIP. Sinds 1 demeber 2014 verloopt de internationale aanvraag direct via het WIPO.

Merknaamregistratie

Vanwege de reikwijdte van de bescherming die een Benelux-merk aan een rechthebbende biedt adviseren wij om in ieder geval met een BOIP registratie te beginnen. Die is 10 jaar geldig en dient dan te worden vernieuwd. Ook kunt u na een nationale merkinschrijving bij het BBIE prioriteit inroepen en een zogenaamde senioriteitsclaim doen.

Vervolgens kan worden bekeken of het strategisch gezien verstandiger is om een Europese merknaamregistratie te verrichten, of juist een internationaal merk aan te vragen. Beide routes hebben namelijk zowel voordelen als nadelen. Nadeel van het EU merk is dat er uit elke lidstaat een bezwaar (weigering of oppositie) kan worden gevoerd. Daarnaast is het aanvraagtraject in de regel duurder dan de WIPO procedure.

Want uiteraard komt er ook een kostenplaatje kijken bij een buitenlandse merkregistratie, dat vanwege de bewerkelijkheid van de verschillende aanvraagprocedures niet altijd even eenduidig van te voren is vast te stellen. Belangrijk voordeel van een Internationaal depot is dat de artiestennaam ook in de Verenigde Staten wordt beschermd. Dit is bij een Europees merkdepot niet het geval.  

Wij helpen u graag met het inschrijven van uw artiestennaam bij het BOIP. Voor merknaamregistratie van uw DJ naam bij het BBIE bent u bij ons aan het juiste adres.

Wij helpen u graag met het inschrijven van uw artiestennaam bij het BOIP. Voor merknaamregistratie van uw DJ naam bij het BBIE bent u bij ons aan het juiste adres.

Handelsnaamregistratie 

Naast het claimen via merkenrechtelijke weg van de naam van de DJ, artiest, band, act, het muzikaal collectief of het orkest is ook het vastleggen van de handelsnaam van groot belang. Dit kan door handelsnaamregistratie in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK).

Naast de KvK inschrijving als eenmanszaak, stichting, vereniging, VOF of BV is het naar buiten treden onder de betreffende artiestennaam, bijvoorbeeld middels posters, website, sociale media en visitekaartjes een voorwaarde om voor bescherming op grond van de Handelsnaamwet in aanmerking te komen. Het is een goede gewoonte om voorafgaand aan inschrijving een handelsnaamonderzoek te laten uitvoeren.  

Domeinnaamregistratie 

Ten derde is het raadzaam om als performer ook uw territorium op het internet af te bakenen. Bij wijze van virtueel real estate. Dit door middel van domeinnaamregistratie. Registreer dus uw handelsnaam annex artiestennaam in de meest voorkomende extensies, en indien van toepassing ook met een tussenstreepje. Claim indien mogelijk de domeinnamen .com, .nl, .de, .be, .info, .org, .biz en .eu. Van te voren verricht u een domeinnaamonderzoek.  

Naast domeinnaamonderzoek maakt u onder uw artiestennaam accounts aan op de op dat moment meest gebruikte sociale media, zoals Twitter, Facebook, Instagram, SoundCloud en Google+. Komt er een nieuwe populaire dienst te voorschijn dan maakt u ook daar zo snel mogelijk een account aan. Als merknaamhouder en/of eigenaar van de handelsnaam kunt u, of wij namens u, optreden tegen copycats, fake accounts en andere inbreuken op uw intellectuele eigendomsrechten. 

Merchandise 

Vaak vertegenwoordigt de artiest als merk een zeer grote financiële waarde. Denk aan merchandise zoals petjes, t-shirts maar ook aan parfums, koffiemokken, portretrechten, posters en games. In de Verenigde Staten noemt men deze rechten ancillary rights. Bij merchandising gaat het om het commercieel exploiteren van de populariteit van de artiest. Opbrengsten uit merchandising worden, mede vanwege de teruglopende verkoop van geluidsdragers zoals cd’s, steeds belangrijker in de muziekindustrie. Vaak worden afspraken hierover vastgelegd in een merchandise contract. Muziekcontracten 

Draag zolang het niet echt nodig is nooit uw artiestennaam over aan een andere partij, zoals een platenlabel of manager. Op deze manier blijft u baas in eigen huis. Maak in muziekcontracten heldere afspraken over wie de eigenaar is van de merknaam, de handelsnaam en de domeinnaam. Zodat daar later geen misverstanden of conflicten over kunnen bestaan. 

Het komt namelijk geregeld voor dat platencontracten of artiestencontracten (of 360 graden contracten) bepalingen bevatten waarin de artiest zijn of haar naam overdraagt aan het label. Het label heeft hier (zoals zo vaak) een duidelijk tegengesteld belang ten opzichte van de artiest. De artiest wil zijn merknaam behouden en het label wil begrijpelijkerwijs haar exploitatierechten beschermen.

Afhankelijk van de looptijd van een dergelijke overeenkomst kan het voorkomen dat de artiest tot 10 jaar na release geen ander album onder de eigen naam mag uitbrengen (titelexclusiviteit), en ook geen commercials of films mag doen. Zelfs geen eigen website bestieren onder de domeinnaam in kwestie, laat staan remixes of covers van eigen nummers maken. Een dergelijk wurgcontract zou de reden voor een naamsverandering of name switch kunnen zijn. Houdt er rekening mee dat u, in geval van toekomstig succes, niet aan oude eenzijdig opgestelde contracten wilt zijn gebonden bij interesse van een grotere derde partij. Auteursrechten

Eigenlijk geldt hier hetzelfde als voor auteursrechten: draag ze liever niet over maar geef ze in licentie, voor een kortere, begrensde tijdsduur. Als de wederpartij daar genoegen mee wenst te nemen natuurlijk. Voor een afgebakend territorium als het even kan, en afhankelijk van de tegenprestatie van platenmaatschappij of muziekuitgeverij (publisher) exclusief of non-exclusief.

Zorg er daarnaast voor dat er in een muziekcontract altijd een bepaling wordt opgenomen die aangeeft dat overgedragen auteursrechten of naburige rechten aan het einde, of bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst terugvallen naar de auteur, producer of artiest. Dat voorkomt bovendien problemen bij een re-release na 10 of 15 jaar, bij interesse van een andere platenmaatschappij.

Zo’n ander label wil er dan nieuwe energie in kunnen steken zonder gebonden te zijn aan allerlei contractuele verplichtingen uit het verleden. Vanwege de lange looptijd van intellectuele eigendomsrechten levert dat bij de overdracht ervan vaak onvoorziene problemen op. Laat het labelcontract bij twijfel even door ons checken!  

Neem voor meer informatie of juridisch advies vrijblijvend contact met ons op via email of telefoon.