Algemene voorwaarden, dat is toch niet meer van deze tijd…of toch wel?

Over de zin en onzin van algemene voorwaarden

Stel, u start uw eigen bedrijf. Daar komt het nodige bij kijken. Zo zult u hebben nagedacht over de manier waarop u uw business gaat bedrijven (om maar eens iets te noemen: webwinkel, downloadstore of een ‘echte’ winkel; fast food startup of platenlabel, kantoorpand huren of werken vanuit uw eigen zolderkamer, muziekstudio, personeel aannemen of juist niet) en wat u daar zoal aan tools voor nodig heeft.

Het zit zo...

De rechtsvorm van uw bedrijf

Daarnaast zult u ook uw gedachten moeten laten gaan over inhoud en lay-out van een website, de rechtsvorm van uw bedrijf (eenmanszaak, VOF, BV, NV, holdingstructuur), handelsnaam en de belastingtechnische kanten van het zelfstandig ondernemerschap. Kortom: u heeft er uw handen vol aan. Het opstellen van algemene voorwaarden staat voor een startende ondernemer dikwijls ergens onderaan het prioriteitenlijstje. Begrijpelijk.

Waarom algemene voorwaarden opstellen?    

Waarom is het verstandig om algemene voorwaarden te hanteren? In ieder geval niet omdat iedereen dat doet. Evenmin is het verstandig om met behulp van Google zelf uw algemene voorwaarden aan elkaar te copy-pasten. De kans is namelijk groot dat de algemene voorwaarden die u met behulp van Google heeft gevonden, al eerder door een andere doe-het-zelver aan elkaar zijn geknutseld of al eens werden vertaald uit het Noors, Duits, Engels of Sanskriet.Jurist of advocaat

Dergelijke home-made algemene voorwaarden getuigen weliswaar van een multiculturele creativiteit, maar zijn doorgaans onvoldoende toegespitst op uw persoonlijke situatie. En met een klein beetje pech zijn ze voor zowel uw klanten als voor uzelf volkomen onbegrijpelijk. Google knows…zegt men wel eens. Nu, dat zal voor een heleboel zaken gelden, maar in geval van algemene voorwaarden geldt dit zeker niet. Als u kiespijn heeft gaat u naar de tandarts. Als u juridische documenten nodig heeft gaat u naar een jurist of advocaat.

Nu even een kort voorbeeld...

Schriftelijke overeenkomst

Laat ik kort even stilstaan bij het nut van algemene voorwaarden. Als u diensten of producten aanbiedt, zult u dat in de regel doen op basis van een (uitdrukkelijk of stilzwijgende) mondeling of schriftelijk aangegane overeenkomst. In een dergelijke overeenkomst kunt u niet alles vastleggen. Immers, zou u voor de verkoop van een gloeilamp eerst met de betreffende klant alle koopvoorwaarden moet uitonderhandelen, dan kunt u niet vooruit. Het economisch verkeer zou op deze manier in een totale opstopping geraken.


Aansprakelijkheid beperken in uw leveringsvoorwaarden

Maar u wilt uiteraard wel voorkomen dat u aansprakelijk wordt gesteld indien de betreffende gloeilamp door verkeerd gebruik ontploft. Of uw aansprakelijkheid beperken indien de gloeilamp niet blijkt te werken of door een productiefout ernstige kortsluiting veroorzaakt. Of veronderstel dat de klant de gloeilamp niet wil betalen, of niet tijdig betaalt. In dit soort gevallen blijkt dan het nut van de leveringsvoorwaarden: mits ze zorgvuldig en met oog voor uw persoonlijke situatie zijn opgesteld, verschaffen ze in dergelijke omstandigheden een oplossing.

What if...

Algemene voorwaarden zijn in dat opzicht wellicht nog het best te begrijpen als een handleiding voor alle ‘what-if-situaties’ waarmee u als zelfstandig ondernemer onherroepelijk een keer te maken krijgt. U hoeft dus niet alles uit te onderhandelen in individuele overeenkomsten met uw klanten; de algemene voorwaarden werken als veiligheidsklep.

Verkoopvoorwaarden en consumentenbescherming

Bedenk echter wel dat daartoe noodzakelijk is dat uw klanten de algemene voorwaarden integraal kunnen downloaden en lezen. Ook is een vereiste dat de voorwaarden in begrijpelijke en ondubbelzinnige taal zijn opgesteld. Bestaat uw doelgroep hoofdzakelijk uit consumenten, hetgeen vaak het geval is bij music startups, dan gelden en er nog wat strengere regels. In dat geval geldt er Europeesrechtelijke consumentenbescherming waarvan u in uw verkoopvoorwaarden niet mag afwijken. Reden te meer om een specialist te laten meekijken.

Algemene voorwaarden disclamer en privacy statement opstellen. Een greep uit onze juridische dienstverlening.

Algemene voorwaarden disclamer en privacy statement opstellen. Een greep uit onze juridische dienstverlening.

Hoe zit dat nu met disclaimers?

We zullen eerlijk zijn: disclaimers hebben an sich niet zo veel waarde. Het is de context waarin een disclaimer wordt gebruikt die het nut ervan bepaalt. Beheert u bijvoorbeeld een website waarop bezoekers reacties kunnen posten of discussies kunnen starten, dan is het aan te bevelen om een disclaimer op uw website te plaatsen. Daarin geeft u aan dat de bezoeker de site op eigen risico bezoekt en dat u niet aansprakelijk kunt worden gesteld indien de betreffende bezoeker schade ondervindt door het gebruik van een forum.

Het is aan te raden om samen met een jurist te bekijken of het plaatsen van een disclaimer zinvol is.

En privacy statements dan? Die duiken toch ook overal op.

Klopt. Maar anders dan het geval is met disclaimers, bent u op grond van de wet verplicht om aan uw klanten en bezoekers kenbaar te maken hoe u met hun persoonlijke gegevens om gaat. Informatie daarover zet u in een privacy statement. Het gaat bij privacy statements om de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Cookiewetgeving. In beginsel mag u als ondernemer vrij veel, mits u dat maar duidelijk kenbaar maakt en uw klanten de mogelijkheid hebben om het gebruik van hun gegevens te beperken of te verbieden. Wilt u weten hoe u dit het best aanpakt? Vraag ons dan om advies!