Werkwijze Muziekenrecht.nl

Onze werkwijze

De werkwijze van MuziekenRecht.nl kenmerkt zich door deskundigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en inlevingsvermogen, met een persoonlijke en informele aanpak. Doordat wij zelf ook als muzikant, producer en componist werkzaam zijn, dus dubbelgeschoold en bovendien ondernemer, kunnen wij ons bij uitstek inleven in de belevingswereld van onze cliĆ«nten. We zitten daardoor al snel op dezelfde golflengte.

Wat u het beste kunt doen

Het eenvoudigste is om ons vrijblijvend een email te sturen waarin u een korte omschrijving geeft van de situatie waarin u zich bevindt en aan welke juridische dienstverlening u behoefte heeft: het opstellen van algemene voorwaarden, het uitonderhandelen van licenties, het oprichten van een music startup of het opstellen of controleren van muziekcontracten. Dat geeft ons de mogelijkheid om een voorzichtige situatieschets te maken en uw vraag binnen de relevante juridische context te plaatsen.

Vervolgens maken wij met u een afspraak voor een telefonisch onderhoud. Wij nemen dan op een door u gewenst tijdstip telefonisch contact met u op om de zaak door te spreken. Ook maken we een helder plan van aanpak. Het is ook mogelijk om alles digitaal, dus via email af te handelen. Het is vaak praktisch om alles zwart op wit te hebben, vanwege de complexiteit van de materie. Toch doen we ons best om zoveel mogelijk Jip en Janneke taal te gebruiken.

De intake kan dus via email, telefonisch of middels een persoonlijk gesprek.


Juridisch advies, tarieven en opdrachtverlening

Indien u gebruik wenst te maken van onze diensten, komen wij een schriftelijke opdrachtverlening overeen. Hierin staan de afspraken die wij maken, zoals het stappenplan met daarin de concrete werkzaamheden, het te hanteren tarief voor het juridisch advies (klik hier voor tarieven) en binnen welke termijn de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd.

In de opdrachtverlening geven wij derhalve de werkzaamheden die wij voor u gaan uitvoeren, de omlooptijd alsook het afgesproken aantal uren weer, zodat er vooraf helderheid is over de kosten. Dat vinden wij erg belangrijk en vormt onderdeel van een bestendige relatie met onze cliĆ«nten op basis van wederzijds vertrouwen.