Muziekcontract Checken

U wilt een muziekcontract laten opstellen of checken. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij zijn namelijk gespecialiseerd in het muziekrecht. U wilt als platenlabel bijvoorbeeld een Engelstalig EMD-contract (Electronic Music Distribution) laten screenen of een Nederlandstalig 360 graden contract laten maken. Het is mogelijk om van te voren een afspraak te maken over de kosten.

 

Muziekcontracten maken en controleren is voor ons een dagelijkse bezigheid

Interview mr Mauritz Kop bij BNR Nieuwsradio over breuk DJ MartinGarrix en Spinnin Records en MusicAllStars Publishing vanwege platencontract, publishingcontract en managementcontract.

Interview mr Mauritz Kop bij BNR Nieuwsradio over breuk DJ MartinGarrix en Spinnin Records en MusicAllStars Publishing vanwege platencontract, publishingcontract en managementcontract.

Dus dat treft. Van belang is dat de overeenkomsten voldoen aan het nieuwe auteurscontractenrecht. Dat geeft bijvoorbeeld aan dat voor overdracht maar ook van licentie van auteursrechten een akte vereist is. Ook geeft de wet regels voor tussentijdse opzegging van een muziekcontract. Wilt u een platencontract of labeldeal laten screenen door een advocaat muziekrecht of een artiestencontract op juridische merites en validiteit te laten bezien dan bent u welkom om een en ander aan ons voor te leggen. Het maakt daarbij niet uit of ze in het Nederlands, het Engels, Frans of Duits zijn opgesteld.

 

Platenlabel, boekingskantoor of managementbureau oprichten

Indien u een eigen platenlabel wilt oprichten, een boekingskantoor wilt gaan bestieren of een managementbureau starten dan wilt u schriftelijke afspraken met de artiesten uit uw stal. Ook met uw klanten, zoals boekingsagenten, clubs, zalen en festivals zet u ieders rechten en plichten op papier. Dat is beter dan alleen maar mondeling. Want in juridisch technisch opzicht beter bewijsbaar.

Featured artistcontract

Als platenlabel heeft u in ieder geval nodig een platencontract, muziekuitgaveovereenkomst, exploitatiecontract en producerovereenkomst. Dat zijn de essentials. Verder kan men denken aan een sponsorcontract, featured artistcontract, merchandise overeenkomst en licentieovereenkomst. Ook moeten er goede afspraken worden gemaakt over wie royalty's krijgt indien er live wordt opgetreden of wanneer de muziek op radio en televisie wordt gebruikt of uitgezonden.

 
 

Royalty's

Naast de verdeling van de royalty's regelt men zaken als synchronisatie in reclame of commercials, muzikale eigendomsrechten, remixen en de aftrekbaarheid en verrekenbaarheid van allerhande kosten (recoupment), zoals opnamekosten, een bestsellerbepaling bij het scoren van een onverwachte hit, boekingskosten, masteringkosten en per diem.

Boekingsovereenkomst en optreedcontract

Een boekingskantoor heeft in ieder geval een boekingsovereenkomst met de eigen artiesten nodig, alsook een optreedcontract met de zaal. In een optreedcontract met artist rider staan zaken als de fee, de datum, wat te doen met BTW, een backstage rider met afspraken over licht en geluid, podiumopstelling, drank (champagne en kaviaar), gastenlijst en een werkbare annuleringsregeling.

 
 

Managementovereenkomst

Bij een managementbureau moet u denken aan een managementcontract met daarin zaken als het percentage voor de manager, een verklaring van zelfstandigheid (VAR-verklaring dan wel in lijn met Wet DBA of diens opvolger) de looptijd van de samenwerking en een afkoopregeling indien de artiest of DJ zo hard gaat dat hij of zij door een groter kantoor wordt afgekocht.

Denk in dat verband ook aan een bepaling in de managementovereenkomst die aangeeft hoe lang het managementkantoor of het boekingsbureau nog recht houdt op een klein percentage van de opbrengsten uit de artiest, ook na ommekomst van de managementovereenkomst. Bijvoorbeeld drie jaar lang nog 20% en daarna nog twee jaar 10%. Een onderlinge bandovereenkomst en een gig contract behoort ook hier tot de essentials.

Een evenwichtige overeenkomst...

Juridisch valide documenten met eerlijke voorwaarden

Uiteraard heeft u als music startup ook goede algemene voorwaarden, een disclaimer en privacy statement, en eventueel een notice and takedown formulier nodig. Een jurist muziekrecht begeleidt u bij dit proces en zorgt ervoor dat alle benodigde zaken in een juridisch valide document met eerlijke voorwaarden worden opgenomen. Een evenwichtige overeenkomst die voor alle partijen werkbaar en aantrekkelijk is. Voor al deze zaken kunt u bij ons terecht: voor ons dagelijkse kost.

 
Platenlabel boekingskantoor of managementbureau oprichten

Platenlabel boekingskantoor of managementbureau oprichten

 

Auteursrechten, naburige rechten en merkrechten

Wanneer wij een producercontract of een 360 graden deal onder de loep nemen dan kijken wij aan de hand van een checklist naar potentiele loopholes. Wij controleren ook of de zaken fair zijn verdeeld: is er bijvoorbeeld sprake van een billijke vergoeding voor overdracht of licentie van de intellectuele eigendomsrechten? Wie is eigenaar van de social media accounts van de artiest? Heeft het platenlabel de master gefinancierd of hebben we te maken met een home studio producer die thuis in zijn eigen DAW een EDM-release aan elkaar componeert? Dit is bijvoorbeeld van belang voor het eigendom van de masterrechten. In het muziekrecht gaat het met name om auteursrechten, naburige rechten en merkrechten.

Verdeling rechten op songtekst, zanglijn en compositie

Denk daarbij aan een verdeling van de auteursrechten (copyrights) op de songtekst, zanglijn en de compositie. Bij naburige rechten gaat het om de rechten van uitvoerende musici danwel studiomuzikanten of vocalisten op de uitvoering. Maar ook van masterrechten van de producer danwel het label op de geluidsopname (soundfile). En natuurlijk krijgen de rechthebbenden meestal ook met rechtenorganisaties zoals Buma/Stemra, Sena en Norma te maken.

Audiovisuele werken en syncs

Ook bij audiovisuele werken en syncs onderscheidt Buma/Stemra verschillende soorten rechten en daarbovenop verschillende soorten muziekgebruik in verschillende media. Tenslotte gaat het bij merkrechten vaak om het eigendom van de artiestennaam of de naam van de act, band of festival. De looptijd van merkrechten is anders geregeld dan die van auteursrechten en naburige rechten. Al met al behoorlijk complex dus.

 

 

Zaken als duur, beëindiging en territorium mogen in een muziekcontract niet ontbreken

Bij het opstellen van een professioneel muziekcontract spelen algemene contractenrechtelijke afspraken uiteraard ook een rol. Het gaat daar bijvoorbeeld om zaken als looptijd (duur), beëindiging (ontbinding) en territorium (in welke landen het contract geldt). Dat moet allemaal goed zijn geregeld en helder zijn geformuleerd. Het juiste taalgebruik is daarbij van groot belang. In het ergste geval moet een rechter namelijk ook kunnen begrijpen wat partijen met een bepaald document hebben beoogd.

 

Artiestencontracten, labeldeal en platencontract

De meeste overeenkomsten, waaronder artiestencontracten, labeldeals, digital music distribution contracts en het platencontract, geven aan het eind voorschriften over forumkeuze en rechtskeuze. Daarbij gaat het om welke rechtbank bevoegd is, bijvoorbeeld die van Amsterdam, en welk recht van toepassing is op het labelcontract, meestal en bij voorkeur Nederlands recht. Belangrijke punten om niet uit het oog te verliezen, met name in deze tijd van internetcollabs met samenwerkingsverbanden tussen artiesten en labels van over de hele wereld.

Heeft u vragen over het checken van muziekcontracten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via email of telefoon. Wij staan u graag met raad en daad terzijde. Up to date kennis, slagvaardig en laagdrempelig. Bovendien zijn wij zelf ook muzikant en kunnen ons derhalve prima verplaatsen in de cliënt, of dat nu een label is of een artiest.