Muziekrecht

Wij zijn een juridisch nichekantoor dat is gespecialiseerd in het muziekrecht. Ons kantoor heeft vestigingen in Amsterdam en in Herten.

MuziekenRecht.nl verzorgt juridisch advies en juridische oplossingen voor de muziekindustrie en de entertainmentindustrie, op zowel nationaal als internationaal niveau. Deze juridische diensten zijn toegesneden op de bijzondere en gespecialiseerde juridische eisen van DJ's, muziekproducenten, muzikanten, componisten, online muziekdiensten, content platforms, artiesten, music startups, muziekuitgeverijen, arrangeurs, platenlabels, reclamebureaus, muziekscholen, film en documentairemakers, gamestudios, producers, podia en festivals. 

Dit kunnen we precies voor u doen:

Voor een uitgebreide screening van uw 360 graden contract op loopholes, juridische tegenstrijdigheden en wettelijke onvolkomenheden bent u bij ons aan het juiste adres. Ook voor een check van uw DJ contract of producercontract op juridische merites of voor het in kaart brengen van Buma afdrachten kunt u bij ons terecht tegen een vast, toegankelijk tarief.

En natuurlijk ook voor het oprichten van een platenlabel of het opstellen van een fair artiestencontract. Tenslotte verzorgt MuziekenRecht.nl informatieve en educatieve diensten ten behoeve van de muziek en entertainment industrie.

Hoe kan ik hier direct gebruik van maken?

Door contact met ons op te nemen via email of het contactformulier. Vervolgens bespreken we aan welke dienstverlening u behoefte heeft en maken we heldere afspraken over de kosten. Zoals het vastleggen van muziekrechten of het verkrijgen van toestemming voor muziekgebruik in de vorm van een licentie. Of het bouwen van een muziekapp. Ook bij conflicten over muziekrechten of een inbreuk op uw auteursrechten staan wij u graag met advies terzijde.

Wat kunt u nog meer voor mij betekenen?

Daarnaast beoordelen wij standaardcontracten (muziek contract checken) en adviseren over risicobeheersing en -inschatting (proactive lawyering) bij het opstellen, redigeren, controleren en uitvoeren van contracten en algemene voorwaarden.

De tekst gaat verder onder de plaatjes.

Het wordt nog mooier.

Auteursrechten op muziek

Bij gespecialiseerde juridische diensten op het gebied van muziek en recht moet u denken aan advies en informatie over:

Muziekcontracten zoals licentieovereenkomsten, distributiecontracten, opnamecontracten, muziekuitgave overeenkomsten, synchronisatiecontracten audiovisuele media, 360 graden overeenkomsten, producercontracten, vocalist contracts, artiestencontracten, platencontracten, copyrights, licensering, royalties en publishing, personalized radio, on demand streaming, internationaal privaatrecht (IPR), auteursrecht, artiestennaam registreren, hyperlinks en embedding.

Maar dat is nog niet alles...

Wij fungeren daarnaast als klankbord inzake het gebruik van samples, covers, remixen, clearance, isrc en upc codes, performance rights organizations, royalties, buma rechten, stemra, sena, uitvoerende kunstenaars en norma, artiestenbemiddeling, naburige rechten, auteursrechten van muziek, fiscaliteiten, morele rechten, gevolgen van het downloadverbod uit illegale bron, toestemming van worldcopyrightholders voor het uitgeven van arrangementen van muziekstukken of populaire nummers buiten het publiek domein en muziekgebruik in games en sound design.

Muziekcontracten

Het geheim van een succesvol platenlabel...

Indien u zelf een record label wilt beginnen, een social music platform wilt starten, een radiostation, dancefestival of interactieve Web 3.0 muziekdienst wil creëren, kunt u bij ons terecht voor juridisch advies, alsmede het opstellen van bijbehorende muziekcontracten. En natuurlijk ook voor de benodigde muzieklicenties. Wilt u een eigen platenlabel oprichten? Wij helpen u graag met het opstellen van de exploitatiecontracten. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Ook wanneer u als zelfstandig DJ aan de slag wilt kunnen wij u helpen bij de oprichting van uw bedrijf, inclusief registratie, licensing, optreedcontracten en advies over belastingen.

Uitgebreide screening van muziekcontracten. Juridisch advies inzake muziekrechten. Juridische diensten bij starten bedrijf of music startup.

Uitgebreide screening van muziekcontracten. Juridisch advies inzake muziekrechten. Juridische diensten bij starten bedrijf of music startup.

De werkwijze van MuziekenRecht.nl kenmerkt zich door deskundigheid, resultaatgerichtheid, betrokkenheid en inlevingsvermogen, met een persoonlijke en informele aanpak. Wij zijn gespecialiseerd in de juridische niche van het muziekrecht en hebben jarenlange ervaring met entertainmentrecht en mediarecht.

Meer dan alleen muziekrechten

Onze clienten vragen ons...

Onze cliënten, zoals artiesten, stichtingen, bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties krijgen uiteraard niet alleen met muziekrechten te maken. Soms moeten er bijvoorbeeld bedrijven worden opgericht of arbeidsovereenkomsten worden gesloten. Ook wordt er, als het echt niet anders kan, geprocedeerd bij de rechtbank. Tegenwoordig is er regelmatig sprake van grensoverschrijdende rechten en gelden er regels van internationaal privaatrecht.

We leggen het uit.

Daardoor is er kennis nodig van andere rechtsstelsels, zoals dat van de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Duitsland, België en Frankrijk. De kennis over deze rechtssystemen hebben wij in huis. Daarnaast beschikken wij over een kwalitatief hoogstaand netwerk van advocatenkantoren waarmee wij in binnen en buitenland kunnen samenwerken.

Bovendien zijn rechtsgebieden vaak met elkaar verweven of bestaat er een bepaalde mate van overlap. Bij het oprichten van een BV of VOF komen veelvuldig onderwerpen op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en contractenrecht langs. Daarnaast verzorgen wij ook zaken als de omzetting van een eenmanszaak naar een VOF of BV en controleren wij huurcontracten op volledigheid en validiteit.

Het starten van een webwinkel of online muziekdienst vereist bekendheid met bedrijfsrecht, consumentenrecht zoals de Wet Koop op Afstand, handelsrecht en algemene voorwaarden. Bij ontslagprocedures is ervaring met ontslagrecht, sociale zekerheid en de WWZ een must.

 

Juridisch advies

Naast het intellectueel eigendomsrecht verlenen wij juridisch advies op verschillende terreinen van het recht. Wij bestieren in die zin ook een algemene rechtspraktijk, Het opstellen van een dagvaarding en het vorderen van schadevergoeding bij een auteursrechteninbreuk vergt kennis en ervaring met procesrecht. Het opstellen van een conclusie van antwoord, een eis in reconventie en de executie van een vonnis vergen kennis van burgerlijke rechtsvordering.

Kan ik ook met andere vragen bij u terecht?

Ja dat kan. Het aanvragen van vergunningen en het voeren van procedures in bezwaar en beroep maakt kennis van het bestuursrecht noodzakelijk. Antwoord geven op vragen over vennootschapsbelasting benodigen kennis van zowel het vennootschapsrecht als fiscaal recht. Die kennis hebben wij in huis.

Merkregistratie bij het BOIP en het voeren van een oppositieprocedure vereist kennis van het merkenrecht. Europese regelgeving kan worden geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving waardoor internetbedrijven meer ruimte krijgen of juist aan meer regels worden gebonden. Technologische ontwikelingen vragen om gedegen kennis van het internetrecht en ICT-recht.

Intellectueel eigendomsrecht

Kortom, het blijft in de regel niet alleen bij intellectueel eigendomsrecht en de juridische niche van het muziekrecht. Genoemde juridische bekwaamheden vindt u bij ons onder één dak, waardoor wij in staat zijn een totaalpakket aan juridische dienstverlening te verzorgen. Laat u bijstaan door een ervaren en gespecialiseerd jurist muziek en recht!

Eigendomsrechten van muziek bestaan uit auteursrechten en naburige rechten. Ze worden vastgelegd of overgedragen middels een producercontract, exploitatiecontract of muziekuitgaveovereenkomst.

Eigendomsrechten van muziek bestaan uit auteursrechten en naburige rechten. Ze worden vastgelegd of overgedragen middels een producercontract, exploitatiecontract of muziekuitgaveovereenkomst.

Eigendomsrechten van muziek

Wat zijn nu eigenlijk de eigendomsrechten van muziek?

In de wandelgang wordt daarmee bedoeld de naburige rechten op de master (de geluidsfile, wav of mp3) en de auteursrechten op de compositie en de tekst. Repartitie uit naburige rechten wordt verzorgd door Sena en de auteursrechten worden door Buma/Stemra over de rechthebbenden verdeeld. Buma/Stemra en Sena hebben op dat gebied in Nederland een monopoliepositie. Sena is bovendien een zogenaamde eigen recht organisatie - hier hebben we te maken met dwingend collectief beheer.

Dacht ik het niet, dwingend collectief beheer!

Heb je bij muziek verschillende soorten eigendomsrecht?

Ja, er zijn behoorlijk veel soorten muziekrechten. Met eigendomsrechten van muziek worden de intellectuele eigendomsrechten van de makers bedoeld. Dat zijn bijvoorbeeld masterrechten, auteursrechten, online distributierechten, synchronisatierechten, opnamerechten, uitvoeringsrechten, exploitatierechten en ga zo maar door.

Wow dat zijn wel erg veel soorten rechten!

Dat klopt. Kernbegrippen zijn hier de openbaarmaking en verveelvoudiging van muziek. We maken bovendien onderscheid naar muzieksoort (type) en muziekgebruik (online of live).

Hoe zijn de muziekrechten doorgaans verdeeld?

Wie heeft dat eigendomsrecht als je praat over artiest / muzieklabel / management? Meestal heeft het label de masterrechten en de uitgeverij de auteursrechten oftewel de publishing rechten. De muziekproducent en de auteur, tegenwoordig vaak in één persoon verenigd, dragen de eigendomsrechten van de muziek middels een muziekcontract over aan de platenmaatschappij of de muziekuitgeverij. Denk daarbij aan een akte van overdracht, een muziekuitgaveovereenkomst, een platencontract of een producerovereenkomst.

Platenlabel, producercontract, exploitatiecontract, publishingovereenkomst en managementcontract

Wat is een eerlijk percentage voor een manager?

Het management krijgt een percentage van de gage uit optredens. Net zoals een boeker of agent. Bij een 360 graden contract worden alle drie genoemde geldstromen uit het eigen beheer van de artiest genomen en overgedragen of gesigned aan management, label en publisher.

Kan een artiest, producer of DJ een exploitatiecontract met zijn platenlabel zomaar vernietigen?

Nee, alleen een rechter kan een overeenkomst vernietigen of nietig verklaren. De artiest kan het contract wel verscheuren of in de open haard verbranden maar dat wil nog niet zeggen dat de artiest er dan niet meer aan is gebonden. Iemand gedurende de looptijd van een contract ontheffen van rechten en plichten kan alleen de rechter. Of partijen moeten met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan, dat kan natuurlijk wel.

Wat betekent dat voor mij?

Het producercontract met de platenmaatschappij en de publishingovereenkomst met de uitgeverij alsook diens managementcontract hebben een bepaalde looptijd of duur. Bijvoorbeeld 2, 5 of 10 jaar. Wellicht bevatten zij ook een tussentijdse beëindigingsmogelijkheid: een artikel dat de tussentijdse opzegging van het contract regelt.

Vallen rechten terug naar de artiest na opzegging van het contract?

Het zou ook zo maar kunnen zijn dat een bepaalde partij schadeplichtig is wanneer het exploitatiecontract eenzijdig tussentijds wordt beëindigd. Het is ook denkbaar dat bepaalde overgedragen of in licentie gegeven intellectuele eigendomsrechten weer terugvallen naar de componist, de artiest of de producer, nog tijdens de looptijd van een producercontract of exploitatieovereenkomst.

Hoezo?

Bijvoorbeeld indien de rechter oordeelt dat de exploitant i.e. de platenproducent (label) of de muziekuitgeverij bij lang stilzitten niet heeft voldaan aan zijn exploitatieverplichtingen. Dat is mede afhankelijk van de inhoud van de getekende muziekcontracten, de op dat moment geldende wetgeving en rechtspraak en - uiteraard - de feitelijke gedragen van partijen. En verder van alle omstandigheden van het geval.

Wat adviseert u een DJ die bij u komt en zijn eigendomsrechten wil terug hebben?

Wij adviseren deze DJ om nooit zomaar iets te ondertekenen zonder voorafgaande controle of screening door een specialist. Win dus vandaag nog advies in van een in het muziekrecht gespecialiseerde jurist of advocaat! Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.

MuziekenRecht.nl is een initiatief van MusicaJuridica BV.