Makers van Muziek en Auteursrechthebbenden

Makers van muziek doen er in de regel goed aan zich als auteursrechthebbende te registreren bij Buma/Stemra.

  • Inschrijven bij collectieve rechtenorganisatie BUMA STEMRA (auteursrechten) als componist, tekstschrijver of muziekuitgeverij.
  • Betaald worden door de Buma/Stemra (als artiest, componist of muziekuitgever).
  • Inschrijven bij SENA, NORMA (naburige rechten, masterrechten), als uitvoerend muzikant en/of muziekproducent, afhankelijk van de specifieke rol.

Situaties waarbij er geldstromen kunnen ontstaan ten gunste van de rechthebbenden:

  1.  live spelen
  2.  radio tv
  3.  cd/ itunes/ cloud /stemra
  4.  streams / streaming
  5.  synchronisatie (film. video)
  6.  internet
  7.  ringtones

Puntensysteem, 2x per jaar uitbetalen.

Auteursrechten muziek en verdeelsleutels

Hoofdregel: de auteursrechthebbende heeft recht op een billijke vergoeding voor muziekgebruik. Verhouding artiest / label / uitgeverij 1/3e of 2/3e of zelf afspreken. Uitgeversdeel op auteursrechten muziek (onderliggende compositie en tekst) nooit hoger dan 50%, inclusief subpublisher deel. Onder voorwaarden (overleggen muziekcontracten) overnemen van Anglo-Amerikaanse verdeelsleutels (Ascap, PRS) Arrangementen en composities

Publiek domein, 70 jaar, nabestaanden, rechtsopvolgers, arrangementen versus composities. Auteursrechten ontstaan bij originele werken van rechtswege, dit volgt uit de Auteurswet. Verbodsrechten en persoonlijkheidsrechten. Onder omstandigheden geen toestemming nodig van auteurs voor gebruik met educatief doel zonder winstoogmerk (onderwijsexceptie).

Bladmuziek: FEMU

Met ingang van 1 januari 2016 heeft Stemra het innen en verdelen van de vergoedingen inzake grafische reproductie van bladmuziek overgedragen aan Stichting FEMU. Stichting FEMU is opgericht door de Nederlandse Muziek Uitgevers Vereniging (NMUV) en de Vereniging voor Muziekhandelaren en -Uitgevers Nederland (VMN). FEMU heeft - mede namens de NMUV en de VMN van de bij haar aangesloten muziekuitgeverijen mandaat om zowel de primaire als de secundaire grafische reproductierechten inzake het openbaar maken en verveelvoudigen van bladmuziek te innen. Voor het territorium Nederland, zowel online (digitaal) als offline (boeken). Stichting FEMA werkt in dit kader ook samen met Stichting Reprorecht.

Internationale licenties voor muziekgebruik

Internationale aspecten: zusterorganisaties zoals GEMA, SACEM, PRS, SABAM, BMI, Ascap; Pan-Europese organisaties, versnipperde rechtenproblematiek bij internationale licenties voor muziek, ontwikkelingen, muziekcontracten, publishing deals, verschillen in regelgeving met betrekking tot repartitie tussen de VS en Europa, Azië waar deze wetgeving nu pas langzaam op gang komt.

 
 

Muziekproducenten registreren hun tracks bij Sena inzake de naburige rechten op de opname

Een componist, toonzetter of tekstschrijver van een liedje of werk schrijft zich in bij Buma/Stemra inzake de auteursrechten. Een muziekproducent of uitvoerend kunstenaar registreert de tracks waarin hij of zij een aandeel heeft bij Sena. Het gaat hier om de naburige rechten of masterrechten op de opname (de tape, plaat, cd , wav, flac, aif of mp3). Degene die financieel verantwoordelijk is voor de mastertape kwalificeert als audioproducent. dat kan dus ook de bedroom/ home studio producer zijn die de audiofile uit zijn Logic, Ableton of Protools exporteert.

Wanneer moeten makers van muziek zich inschrijven Buma/Stemra, Norma en/of Sena? Dit is pas zinvol indien men geregeld op de radio komt in verband met betaling van het abonnementsgeld en het voorkomen van administratieve rompslomp.


 

Uitvoerende kunstenaars

Sena is een zogenaamde eigen recht organisatie. Het is daardoor voor muziekproducenten niet mogelijk bepaalde rechten in eigen beheer te exploiteren, zoals dat bij Buma/Stemra wel mogelijk is (door niet aan te sluiten of door flexibel beheer). Ook Norma houdt zich namens uitvoerende kunstenaars bezig met de collectieve inning en verdeling van geld dat wordt gegenereerd door gebruik van werken. Denk daarbij aan Kabelrechten, Thuiskopierechten en Leenrechtvergoedingen. Norma werkt op een aantal gebieden samen met Sena.

 
Scheppers van muziekwerken zijn auteursrechthebbenden.

Scheppers van muziekwerken zijn auteursrechthebbenden.

 

Auteursrechthebbenden: scheppers van muziekwerken

Scheppers van muziekwerken noemt men auteursrechthebbenden. Rechthebbenden kunnen hun werken in de Buma portal inschrijven en aangeven welk aandeel zij in de auteursrechten op een bepaald muziekstuk hebben. Een auteursrechthebbende geeft in de internet portal bijvoorbeeld aan dat hij het tekstdichtersdeel of het componistendeel voor zijn rekening heeft genomen, of allebei. 

Buma portal

Contractueel kan er tot op zekere hoogte worden afgeweken van de standaard Buma verdeelsleutels uit de repartitiereglementen. Middels een daartoe bestemd muziekcontract. In de Buma portal kan eveneens worden aangegeven wanneer en waar een bepaald stuk is uitgevoerd en wanneer een nummer op radio of televisie is uitgezonden, in binnen en buitenland.

Vastleggen van merkrechten

NB: altijd copyrights vastleggen via notaris, gespecialiseerd bureau of deponeren in het BOIP (Benelux Office for Intellectual Property) middels een i-Depot. Ook uw artiestennaam registreren en domeinnaam vastleggen is vaak een goed idee. Aan het vastleggen en beschermen van uw artiestennaam, DJ naam, handelsnaam (inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) en domeinnaam hebben wij een aparte pagina gewijd. Ook de voor en nadelen van een Europese of internationale registratie staan daar uitgebreid beschreven. Tenslotte vindt u hier ook informatie over artist branding en merchandising.Flexibel beheer Buma: uitsluiten bepaalde categorieën muziekrechten

Per 2014 is het mogelijk het rechtenbeheer voor bepaalde categorieën in eigen hand te houden via een opt-out systeem. Zo kunnen scheppers van muziekwerken oftewel rechthebbenden er in het nieuwe systeem voor kiezen bepaalde muziekrechten, zoals het online muziekgebruik uit te sluiten van collectief beheer door de Buma/Stemra. De artiest of de songwriter houdt die bepaalde categorie dan in eigen beheer. We noemen dit flexibel beheer van Buma rechten.

Airplayclaim en Buma Junior

Nieuwe Buma initiatieven: Airplayclaim waar gemiste plays alsnog kunnen worden geclaimd als aanvulling op het fingerprintsysteem. Buma Jr voor componisten tot 26 jaar aan het begin van hun carriere.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met MuziekenRecht.nl via onderstaande link.