Tarieven

Tarief juridische dienstverlening

Als hoofdregel hanteren wij een uurtarief van €165,- (excl. 21% btw). Dit tarief geldt per 01-01-2018 voor zowel zakelijke als particuliere klanten. We berekenen geen kantoorkosten en maken van te voren zoveel mogelijk een afspraak over de kosten voor onze juridische dienstverlening, zodat u weet waaraan u toe bent. Er wordt per eenheden van 15 minuten afgerekend. Bij duidelijk afgebakende opdrachten is het ook mogelijk om een vast tarief (fixed fee) overeen te komen. Bijvoorbeeld als er een contract moet worden opgesteld of gecontroleerd.

Bij zaken met een internationaal karakter berekenen wij een uurtarief van €195,- ex btw. Denk bij internationale aspecten aan internationaal privaatrecht (IPR) of het opstellen of controleren van overeenkomsten in een vreemde taal, zoals Duits of Engels.


Opdrachtverlening

Voor alle opdrachten geldt dat wij een voorschot in rekening brengen. Het is ook mogelijk om met een strippenkaartformule te werken, waarbij van te voren een aantal uren worden ingekocht. Op die manier reserveert u uren bij ons die wij besteden aan onze specialistische juridische werkzaamheden op het gebied van het muziekrecht. Zo houdt u de kosten overzichtelijk en beheersbaar.

De opdrachtverlening wordt schriftelijk bevestigd of per email. De opdrachtverlening vermeldt ten minste een korte beschrijving van de werkzaamheden, in geval van spoedeisendheid de termijn, of er op regie-basis of voor een maximum aantal declarabele uren wordt gewerkt, onze algemene voorwaarden en eventueel de hoogte van het verlangde voorschot.

Kosten

Soms moet u rekening houden met extra kosten, anders dan voor onze eigen juridische dienstverlening. U kunt daarbij denken aan vaststaande kosten aan derden, verschotten zoals griffierechten, deurwaarderskosten, legeskosten of kosten voor uittreksels van registers en reiskosten. Wij zullen u daarover vooraf informeren. Er worden geen andere extra kosten (zoals bijvoorbeeld kantoorkosten) in rekening gebracht.

Betaling

Betaling van het uurtarief dient te geschieden binnen 14 dagen van de factuurdatum. De extra kosten worden direct in rekening gebracht en deze dienen binnen 7 dagen te worden betaald. Wij zijn per 1 januari 2014 overgestapt op IBAN.

Het maken van deugdelijke en goede financiële afspraken met u als cliënt is voor u en voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat het kostenplaatje voor u helder en inzichtelijk is en blijft en we streven ernaar om de kosten zo laag mogelijk te houden.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.