Twee keer proeftijd of proeftijd verlengen mag niet

Twee keer proeftijd of proeftijd verlengen bij nagenoeg dezelfde werkzaamheden, mag dit?

Nee, omdat de werkzaamheden sterk lijken op het eerdere takenpakket is een tweede proeftijd in beginsel nietig, met potentieel nadelige financiële gevolgen. Daarmee zet de werkgever namelijk een streep door de ontslagbescherming van de werknemer en dat wordt door de wetgever als ongewenst beschouwd.

Wat een werkgever wel kan doen is een contract voor bepaalde tijd afsluiten van bijvoorbeeld 2 of 3 maanden. Als het goed gaat biedt de werkgever na ommekomst van die periode een contract voor bepaalde tijd aan (eventueel met tussentijdse opzegmogelijkheid, waarbij beide partijen uiteraard de wettelijke opzegvereisten in acht dienen te nemen) met een langere looptijd (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar), of zelfs een contract voor onbepaalde tijd.

Twee keer proeftijd of proeftijd verlengen mag niet

Twee keer proeftijd of proeftijd verlengen mag niet

De maximale proeftijd bij een contract voor bepaalde tijd van 1 jaar of korter is 1 maand, bij een arbeidsovereenkomst die 2 jaar of langer duurt is dat 2 maanden (art. 7:652 Burgerlijk Wetboek). Voor een contract voor onbepaalde tijd kan men derhalve ook overeenkomen dat de proeftijd 6 weken is. Belangrijk om te weten is dat de proeftijd niet langer dan 2 maanden mag duren, dat deze niet kan worden verlengd en dat bij dezelfde werkzaamheden slechts 1 proefperiode mag worden bedongen.  

Let er goed op dat de titel die partijen boven een contract zetten (bijvoorbeeld een 0-uren contract), niet altijd overeenkomt met de inhoud die partijen aan de overeenkomst in de praktijk geven. Puntje bij paaltje geldt alsdan de inhoud die partijen aan hun rechtsverhouding geven, en niet die titel die boven het papier staat.

Omzetting keten van arbeidscontracten

Let er bij een keten van arbeidscontracten van bepaalde duur, zoals een jaarcontract, overigens wel op dat deze op een gegeven moment van rechtswege worden omgezet in een vast contract: een contract voor onbepaalde tijd. Een en ander afhankelijk van het aantal alsmede de duur van de bepaaldetijdscontracten. Zonder die omzetting zou de werknemer gevangen zitten in een draaideurconstructie en dat heeft de wetgever willen voorkomen.