Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015

1. Startups

Veelbelovende buitenlandse ondernemers van buiten de Europese Unie die in Nederland een bedrijf willen starten krijgen van Staatssecretaris Teeven een verblijfsvergunning voor 1 jaar. In dat jaar mogen zij hun plannen realiseren, ook indien zij nog niet voldoende startkapitaal hebben om voor een verblijfsvergunning als zelfstandige in aanmerking te komen. Met deze regeling voor startups beoogt men de innovatie in het bedrijfsleven aan te wakkeren.  

2. Wettelijke rente

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015

Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties gaat omlaag van 3% naar 2%. De wettelijke rente voor handelstransacties blijft ongewijzigd staan op 8,15%. 

3. Nieuwe thuiskopieheffingen

De thuiskopieheffingen dalen fors met 30%. Dit vanwege een uitspraak van het Europese Hof van Justitie waarin werd bepaald dat de schade door illegaal gebruik niet mag worden verdisconteerd in het bedrag van de heffing. Inmiddels hebben we ook een downloadverbod in Nederland. 

4. Afschaffing geschriftenbescherming

Met ingang van 1 januari 2015 beschermt de Auteurswet alleen nog maar oorspronkelijke werken die het persoonlijke stempel van de maker dragen. Op telefoongidsen, catalogi, dienstregelingen, programmaboekjes en gebruiksaanwijzingen rust vanaf nu geen auteursrecht meer. Informatie daaruit mag thans letterlijk worden overgenomen, net zoals bij werken die zich in het publieke domein bevinden.