Muziekcontracten

Muziekcontracten opstellen en controleren

Bel of email ons om uw muziekcontract te laten checken.

Bij MuziekenRecht.nl kunt u muziekcontracten laten opstellen of op juridische merites laten controleren. MuziekenRecht.nl verzorgt muziekcontracten voor muziekuitgeverijen, labels en platenmaatschappijen, artiesten, componisten, arrangeurs, tekstschrijvers, vocalisten, omroepen (radio en televisie), leveranciers van achtergrondmuziek, importeurs van cd's en dvd's, popfestivals, music startups, filmfestivals en producenten van audiovisuele producties zoals reclamebureaus. De belangrijkste functies van muziekovereenkomsten zijn het overdragen van auteursrechten en het voorkomen van conflicten over muziekrechten.

Doel is altijd de maximalisatie van uw intellectuele eigendomsrechten-portfolio.


Contractuele afspraken binnen de muziekindustrie

Bij contractuele afspraken binnen de muziekindustrie moet u denken aan platencontracten, standaard artiestencontracten, licentieovereenkomsten, labeldeals, distributiecontracten, producercontracten, remix voorwaarden, publishingcontracten, fondsovereenkomst met kickback, contracten voor uitvoerende kunstenaars, demopool voorwaarden, algemene bepalingen, opnamecontracten, merchandising, artist branding, merkregistratie van de artiestennaam of de DJ, muziekuitgave overeenkomsten, synchronisatiecontracten voor audiovisuele producties en 360 graden contracten. We proberen daarbij zoveel mogelijk te anticiperen op nieuwe wetgeving.

De contracten kunnen worden gemaakt in het Nederlands, Engels en/of Duits.

 

Muziekrechten vastleggen

Daarnaast beoordelen wij standaardcontracten, bekijken we of er muziekrechten moeten worden overgedragen en adviseren wij over risicobeheersing en -inschatting (pro-active lawyering) bij het opstellen, redigeren en uitvoeren van contracten en algemene voorwaarden.


Voor screening van uw 360 graden contract, titelcontract of een check van uw DJ contract bent u bij ons aan het juiste adres. Heeft u bijvoorbeeld een Engelstalig producercontract ontvangen dan kunnen wij dat voor u op juridische merites controleren. We checken dan of de juiste muzikale eigendomsrechten worden overgedragen of gelicenseerd, voor welke duur en voor welk territorium. We houden daarbij rekening met verschillen in jurisdictie en wetgeving. We verifiëren bovendien hoe het met de aftrekbaarheid van allerlei kosten zit. Samen met u bekijken we hoe en ten gunste van welke contractspartij we muziekrechten vastleggen.

Engelstalig muziekcontract aan huidige wetgeving toetsen

Ook toetsen we een Nederlandstalig of Engelstalig muziekcontract aan de huidige wetgeving (het auteurscontractenrecht is in 2015 ingrijpend gewijzigd) zodat het daarmee niet in strijd is en als het puntje bij paaltje komt ongeldig blijkt te zijn. De modelcontracten die op internet rondzwerven zijn in de meeste gevallen verouderd, onvolledig of niet toegespitst op uw specifieke geval. Daarnaast controleren we of het juiste recht van toepassing is op de overeenkomst, het platencontract, het artiestencontract of de exclusieve schrijversovereenkomst en of partijen door opzegging uit elkaar kunnen.

Dealmemo's, masterrechten en licenties

Uiteraard bekijken we of het nodig is om masterrechten voor onbepaalde tijd over te dragen of juist voor een beperkte duur, zoals 5 jaar, te licenseren. Indien u er prijs op stelt kunnen we namens u onderhandelingen voeren met de wederpartij. Bovendien adviseren wij in dat kader omtrent de Sena rechten van audioproducent en uitvoerende musici zoals zangers of degene die het midi gedeelte programmeert. Wij adviseren om altijd met ISRC codes te werken. Ook onderzoeken wij of mondelinge afspraken en dealmemo's via email worden gereflecteerd door het muziekcontract.

Laat uw platencontract en artiestencontract door ons controleren.

Laat uw platencontract en artiestencontract door ons controleren.

 

Platencontract en artiestencontract

Teken nooit zomaar een muziek contract zonder het vooraf op volledigheid te laten checken door een gespecialiseerd jurist met kennis van zaken en ervaring met muziekcontracten en intellectuele eigendomsrechten! Het is van groot belang dat alle belanghebbende partijen precies weten wat de status is van de verschillende auteursrechten en naburige rechten op de muziek.

Full service record label

Wilt u een full service record label starten waarbij u ook management en boekingen gaat verrichten voor uw artiesten vergeet dan niet om met professionele optreedcontracten met artist rider te werken. Ook adviseren wij om in dat geval met algemene voorwaarden richting derden zoals een club, event organisator of festival te werken.

Vast tarief

Het is mogelijk om voor het maken of checken van een platencontract of een artiestencontract van te voren een vast tarief af te spreken. Dus een fixed fee in plaats van dienstverlening op regie-basis.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.