Music Startups en Online Platforms

U wilt een bedrijf starten en zoekt advies

Dat kan. Onze cliënten stellen ons vaak vragen over...

... het starten van een onderneming, zoals een eenmanszaak of BV. Welke regels en procedures er bijvoorbeeld gelden voor een zelfstandig DJ, producer, record label, management agency of music startup zoals een online muziekdienst. Hieronder volgt een stappenplan voor het oprichten van een eigen bedrijf, zoals een music startup. Neem bijvoorbeeld een content platform met bijbehorende muziekapp. Uiteraard is de precieze invulling van de oprichting afhankelijk van zaken als rechtsvorm, vestiging en branche.

Een bedrijf starten begint met de juiste kennis!

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op voor inhoudelijk juridisch advies en informatie, of begeleiding bij het oprichtingstraject. Dit kennisartikel, inclusief starter checklist, gaat door onder het plaatje...

 
 

Checklist Music Startups

We hebben een checklist voor u opgesteld. Hier komt 'ie.

1. Rechtsvorm: Bepaal wat de meest geschikte rechtsvorm voor uw eigen bedrijf is. Laat u daar goed over adviseren. In Nederland kennen we de eenmanszaak, de VOF, CV, NV en BV met gewone structuur, flex BV, holding of LTD. Belangrijke factoren bij de keuze voor een specifieke rechtsvorm zijn zaken als startkapitaal, belastingen, aansprakelijkheid, vergunningen, oprichtingskosten en jaarlijkse boekhoudkosten. Voor een zelfstandig DJ is een eenmanszaak prima. Voor een serieuze music startup zoals een compleet content platform, is een BV in de regel de meest geschikte bedrijfsvorm.  

 
 
Online platform bouwen

Bouwt u een user uploaded service dan sluit u bij voorkeur pro-actief, dus op eigen initiatief de benodigde licenties af bij Buma/Stemra, Norma en Sena. Dit omdat uw online platform bijvoorbeeld winst maakt doordat er reclames verschijnen terwijl er auteursrechtelijk beschermde content wordt vertoond. Ook al heeft u in dat geval de muziek en de videoclips niet zelf op het internet gezet, u maakt wel winst vanwege het feit dat de gebruikers de werken hebben geupload naar uw UGS. Het is dan niet meer dan fair dat de makers van dat materiaal (artiesten, componisten en hun platenlabels en publishers) daarvoor een billijke vergoeding ontvangen, via hun collectieve rechteninstanties. Met die rechteninstanties komt uw online platform een licentiecontract overeen. Over de hoogte van het te betalen bedrag kunt u onderhandelen. Pas op het moment dat er een voor iedereen werkbaar resultaat op papier staat waarbij bedrijfsvoering mogelijk is, ondertekent u de licentie.

2. Bedrijfsnaam: Bedenk een goede, pakkende naam voor de onderneming. Laat bedrijfsnaamonderzoek uitvoeren bij het merkenregister van het BOIP, handelsnaamonderzoek bij de Kamer van Koophandel en domeinnaamonderzoek op internet. Is de bedrijfsnaam al vergeven of wordt de merknaam al door derden gehanteerd dan zal er een andere naam moeten worden bedacht. Eventueel kan de bedrijfsnaam als merk worden geregistreerd bij het BOIP. 

Men kan een woordmerk of beeldmerk registreren dat voldoende onderscheidend is en niet beschrijvend. Voor bepaalde categorieën waren en diensten. Voor music startups of tech-startups zouden dat bijvoorbeeld de klassen 09, 25 en 41 kunnen zijn. U kunt uw merk registreren door het bij het BOIP te laten deponeren. Eerst voor de Benelux en later voor Europa (bij het OHIM in Alicante, dat is het Europees Merkenbureau) en zelfs de hele wereld.

 

 


Het geheim van een succesvolle startup...

3. Bedrijfsplan / ondernemingsplan: Maak een gedegen bedrijfsplan met daarin onder meer een strategie, een bedrijfsmodel, een verdienmodel, een toekomstvisie en een marketingplan. Breng vervolgens de concurrentie in kaart en stel een team samen. Zoek eventueel een investeerder aan. Kijk of een en ander op korte termijn haalbaar is, waar nodig in combinatie met een goed onderbouwde kredietaanvraag.

 

Lean startup

Kortom zet al uw plannen en ideeën op papier, als een format voor uw businessplan. Maak een checklist voor de oprichting van uw internet startup. Indien in verband met startkapitaal een lening van de bank noodzakelijk blijkt, is het schrijven van een degelijk ondernemingsplan een absolute must: een noodzakelijke voorwaarde. Ook als het om een lean startup gaat moet er een uitgewerkte gedachte achter zitten - een realistisch en uitvoerbaar plan. Heb een missie. Wees realistisch, maar ook zelfbewust, creatief en doelgericht.  

4. Inschrijving KvK: Ga met een identiteitsbewijs naar de Kamer van Koophandel om de gekozen bedrijfsnaam in het handelsregister in te schrijven. Dat kost momenteel eenmalig € 50,-. Bij een eenmanszaak is geen door de notaris ondertekende akte van oprichting nodig, bij de BV (besloten vennootschap) en de NV (naamloze vennootschap) wel.

Ook zijn er bij een eenmanszaak geen statuten nodig, bij de BV achtereenvolgens de NV is dit verplicht. Zijn er meerdere handelsnamen of websites dan kunnen deze steeds onder dezelfde bedrijfsnaam (de naam van de eenmanszaak, VOF of BV) worden ingeschreven. Aan dergelijke bijschrijvingen zijn vooralsnog geen kosten verbonden. 

 
Wij leveren maatwerk juridisch advies voor music startups middels een totaalpakket. Denk aan algemene voorwaarden opstellen, de juiste rechtsvorm kiezen en muziekcontracten en licenties in orde maken, Bel of email ons voor de mogelijkheden.

Wij leveren maatwerk juridisch advies voor music startups middels een totaalpakket. Denk aan algemene voorwaarden opstellen, de juiste rechtsvorm kiezen en muziekcontracten en licenties in orde maken, Bel of email ons voor de mogelijkheden.

 

5. Belastingen: Na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel ontvangt u van de Belastingdienst automatisch een belastingnummer. Dit heeft u nodig om per kwartaal of per maand (afhankelijk van de omzet) omzetbelasting af te dragen. Daarnaast dient aan de fiscus jaarlijks inkomstenbelasting te worden voldaan (hier gelden een aantal regelingen waaronder startersaftrek, zelfstandigenaftrek en MKB-winstvrijstelling). Neem voor adviezen of de daadwerkelijke afhandeling hiervan een boekhouder of fiscalist in de arm. 

De voorwaarden om ''ondernemer voor de inkomstenbelasting'' te zijn, zijn minimaal 1225 uren per jaar aan meer dan 1 klanten spenderen, naar buiten treden als bedrijf, winst maken en ondernemersrisico lopen. Om schijnzelfstandigheid te voorkomen mag niet meer dan 70% van uw omzet van dezelfde opdrachtgever komen. Anders lijkt deze werkrelatie teveel op een dienstverband. De modelcontracten van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is inmiddels van tafel dus momenteel gelden wederom de oude eisen.

6. Website: Claim een domeinnaam en laat een uitnodigende website maken die bovendien goed wordt gevonden door de verschillende zoekmachines. Claim in het kader van handelsnaambescherming en vindbaarheid verschillende extensies zoals de .nl en de .com en eventueel ook de .be en de .de. Uw website is uw visitekaartje, dus zorg dat er geen taalfouten in voorkomen!

Laat het bij twijfel even door iemand checken of gebruik een spellingcheck. Om de zaken nog meer juridisch dicht te timmeren zet u ook een Disclaimer op uw internetsite, en een Privacy Statement. Update uw website vervolgens van tijd tot tijd.  

7. Vestiging: Vanuit thuis beginnen of direct in een bedrijfspand? Om de kosten laag te houden is het waarschijnlijk verstandiger om vanuit de spreekwoordelijke garage te beginnen. Een eigen bedrijf vanuit huis. In bepaalde gevallen kan het gewoon niet anders dan direct een bedrijfspand of magazijn te huren. In geval er een bedrijfsruimte wordt gehuurd is het sterk aan te raden het huurcontract voorafgaand aan ondertekening even door een jurist te laten controleren. 

 

Online platform: muzieklicenties

8. Vergunningen: Afhankelijk van de branche waartoe het bedrijf behoort zijn er vergunningen nodig. Daarnaast zijn er, bij een music startup vaak licenties vereist van Buma en Sena voor muziekgebruik. We noemen dit muzieklicenties. Men denke aan personalized radio, interactieve webcasting en on demand streaming. Maar ook maatwerk licenties zijn mogelijk indien uw initiatief, zoals een vernieuwend online platform, niet goed in de bestaande kaders is te vangen. Denk aan een experimentele licentie met Buma/Stemra. Daarnaast heeft een initiatief als een popfestival bepaalde gemeentelijke vergunningen en ontheffingen nodig. 

 

Algemene voorwaarden

9. Algemene voorwaarden: Laat algemene voorwaarden door een hierin gespecialiseerd jurist opstellen en op maat maken. Verkoop en leveringsvoorwaarden die in lijn zijn met uw bedrijfsvoering en passen bij de branche. Voor een online user generated content platform hanteert u andere algemene voorwaarden, of terms of use, dan bij een managementbureau. Weersta de verleiding om domweg de algemene voorwaarden van een branchegenoot van het internet te copy-pasten want deze zullen u als het puntje bij paaltje komt geen afdoende bescherming bieden tegen aansprakelijkheid. Laat de contractvoorwaarden in lijn brengen met een eventueel aanwezige verzekeringsfaciliteit en neem er een incassobeding in op. 

Deponeer de maatwerk algemene voorwaarden vervolgens bij de Kamer van Koophandel: dat kan gewoon per email. Laat u voorts goed informeren over het gebruik van de algemene voorwaarden bij handelstransacties: het is erg belangrijk dat u weet hoe u ze moet hanteren zodat ze daadwerkelijk van toepassing zijn op de rechtsverhouding of het contract en ze u de benodigde bescherming bieden als het erop aan komt.

Verzeker uzelf er bovendien van dat u aan de wettelijke informatieverplichting richting consumenten voldoet. Een beat store die instrumentals least is bijvoorbeeld goed te vergelijken met een webwinkel: de algemene voorwaarden dienen voorafgaand aan de verkoop als download beschikbaar te zijn en men dient met muis of touchpad voor akkoord te klikken. 

De algemene bepalingen bestaan doorgaans uit verkoopvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden. Verder regelt u zaken als leveringstermijnen, retourneren, het herroepingsrecht , overmacht, betalingsvoorschriften, eigendomsvoorbehoud, toepasselijk recht en forum. Let er tenslotte, bij (dienst)verlening aan consumenten op dat de algemene voorwaarden moeten zijn opgesteld in een voor de consument begrijpelijke taal. Rolt uw internet platform internationaal uit dan is een Engelse taalversie een goed begin.

 

10. Bevoegd om een onderneming te starten? Voor de uitoefening van bepaalde beroepen zijn diploma’s nodig. Hierbij moet u denken aan een beroep zoals advocaat, tandarts, chirurg of financieel dienstverlener. Per branche gelden voorts verschillende verplichtingen . Voor een music startup zoals een game studio zijn in de regel geen bijzondere diploma’s nodig. Soms staat een opleiding conservatorium uiteraard goed op het bedrijfs CV, maar dat hangt helemaal af van de dienstverlening van de nieuwe onderneming.  

Handelingsbekwaamheid is een wettelijk vereiste. Minderjarigen dienen toestemming te hebben van hun wettelijke vertegenwoordigers: een bedrijf starten indien u jonger bent dan 18 is in Nederland derhalve onder voorwaarden mogelijk.

Een vroeger faillissement behoeft geen beletsel te zijn voor het oprichten van een eenmanszaak of BV: let op dat de fiscus en de overige schuldeisers in dit geval zouden kunnen aankloppen voor oude, nog openstaande vorderingen. Buitenlandse starters van buiten de Europese Unie dienen – zeer globaal gesteld - een verblijfsvergunning te hebben om in Nederland een onderneming te mogen oprichten.  

11. Alleen of met medewerkers: Bekijk of er vanaf de start al medewerkers nodig zijn om uw onderneming te kunnen runnen. Bedenk wel dat in die situatie naast salaris ook sociale premies dienen te worden afgedragen aan de fiscus. Daarnaast heeft u arbeidscontracten nodig, voor bepaalde of onbepaalde tijd, eventueel met proeftijd, relatiebeding en concurrentiebeding. Soms is het inhuren van een stagiaire van MBO, Hogeschool of Universiteit een oplossing.

Probeer een balans te vinden tussen effectief leiding geven en de eigen verantwoordelijkheid van uw personeel. Streef naar een open cultuur binnen uw organisatie. Communiceer uw doelstellingen op een heldere manier naar uw mensen en sta open voor vragen. Doe bovendien aan teamontwikkeling en wees een oplossingsgericht manager. Ook voor arbeidsovereenkomsten of het begeleiden van ontslag kunt u bij ons terecht. 

12. Administratie: Stel van meet af aan een overzichtelijke administratie op en hou deze elke dag bij. Hou inkoop en verkoopfacturen bij, doe regelmatige boekingen en hou indien nodig uw aan het bedrijf gespendeerde uren bij. De Belastingdienst stelt een aantal eisen aan uw administratie waaraan u zich dient te houden. Daarnaast biedt een ordelijke administratie veel voordelen. Besteed een en ander eventueel uit aan een goede boekhouder of fiscalist. Bewaar uw administratie 7 jaar.  

13. Zakelijke rekening: Open een zakelijke rekening bij de bank, dat maakt uw administratie meteen een stuk overzichtelijker. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 100 tot 150 euro per jaar. Met twee bankpassen is het gemakkelijker om zakelijke en privé uitgaven gescheiden te houden. De BTW van zakelijke bestedingen mag u verrekenen met de BTW die u zelf in rekening heeft gebracht aan uw afnemers of klanten. 

14. Logo: Maak een professioneel logo en laat visitekaartjes maken. Ze zijn nog altijd onmisbaar bij het netwerken. U kunt uw logo in de huisstijl van uw website en briefpapier verwerken. Ook kunt u het logo als beeldmerk registreren bij het BOIP (Het Benelux Office for Intellectual Property oftewel het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom) te Den Haag.

15. Marketing: Er zijn niet voor niets hele studies gewijd aan marketing. Breng om te beginnen uw potentiële klanten in kaart en doe aan effectieve klantenwerving. Gebruik hiervoor in het kader van DIY promotion sociale media, uiteraard uw website en leg, binnen de mogelijkheden die de wet daartoe biedt, emaillijsten aan. Promoot uw product of dienst en besteedt daarbij aandacht aan de presentatie. Schrijf een blog over de nieuwste ontwikkelingen binnen uw bedrijf of vakgebied en plaats deze op uw website.  

 

Creëer goodwill en investeer in goede, langdurige klantrelaties op basis van wederzijds vertrouwen. Ga naar netwerkbijeenkomsten bij u in de buurt en bezoek internetfora voor de laatste ins en outs. Werk aan uw acquisitiekracht. Leer van ervaringen van collega’s. Maak eventueel gebruik van de mogelijkheden voor reclame in de regionale krant, op de radio of op internet maar doe dit met beleid en maak altijd een kosten/baten analyse.

Sluit als starter geen langdurige contracten af, omdat u niet kunt inschatten of betaalde reclame überhaupt tot conversies (daadwerkelijke opdrachten) gaat leiden. Doe aan social networking, promotie en probeer uw producten en diensten op een wervende manier te vermarkten. Zorg voor positieve mond op mond reclame. Binnen uw afnamegebied, plaats of territorium. Hanteer een enigszins flexibel prijsbeleid, dit komt de winstgevendheid van uw startup ten goede.  

16. Verzekeringen: Verzeker u tegen arbeidsongeschiktheid of leg een eigen calamiteitenpotje aan. Lees de voorwaarden in verband met de dekking van de verzekering goed door of laat u hierover adviseren door een specialist. Sluit daarnaast een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering af. Voor sommige beroepsgroepen, zoals chirurgen en advocaten, zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen verplicht.

Voor DJ’s, vocalisten en muziekdocenten niet. Ook een annuleringsverzekering kan in voorkomende gevallen uitkomst bieden. Voor festivals (zoals een filmfestival, festival klassiek of dancefestival) kennen we de festivalverzekering met ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering etc.  

17. Afspraken op papier: Zet belangrijke afspraken in een overeenkomst met daarin ieders rechten en plichten, met bovendien daaraan aangehecht uw algemene voorwaarden, in tweevoud ondertekend. Soms komt u er niet onderuit om met de algemene voorwaarden van de leverende of dienstverlenende partij akkoord te gaan. Neem deze alsdan goed door en let erop dat consumentenbeschermende bepalingen zoals het herroepingsrecht niet van toepassing zijn in een B2B (business to business) situatie. 

Mondelinge afspraken kunnen tot bewijsproblemen leiden. Aan mondelinge afspraken kunnen minder rechten worden ontleend dan aan schriftelijke, verifieerbare afspraken. Als label laat u bijvoorbeeld waterdichte op maat gemaakte overeenkomsten opstellen zoals een artiestencontract, platencontract of 360 graden deal inclusief Youtube video monetization.

 

Auteursrechten

Als gamestudio of cloudgame-ontwikkelaar sluit u bijvoorbeeld een master use & synchronization license (kortweg sync license) af met een componist of rechthebbenden met daarin de voorwaarden en de prijs waarvoor een muziekstuk in een game kan worden gebruikt (clearance). Met een masterlicentie regelt u dan toestemming voor het gebruik van de gamemuziek. U betaalt dan een proportionele vergoeding aan de eigenaar van de masterrechten. Soms is de mastereigenaar ook de houder van de auteursrechten, bijvoorbeeld bij opdrachtmuziek. U komt dan een opdrachtmuziekovereenkomst overeen. Werk derhalve met degelijke contracten! Bovendien staat dat professioneel.

 
 

18. Verwachtingen van de klant: Maak heldere afspraken en vraag de klant wat hij verwacht. In geval van een music startup is dit bijvoorbeeld de eindgebruiker van login voorzien direct nadat deze voor een abonnement heeft betaald. Verplaats u in de klant en houdt u aan de gemaakte afspraken. Investeer in klantrelaties op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Zorg dat uw medewerkers klantgericht zijn – net zoals (of meer nog dan) u dat bent.  

19. Facturen: Zorg ervoor dat uw facturen aan de wettelijke vereisten voldoen. Op de factuur dient in ieder geval te staan: een volgnummer, uw btw-nummer, KvK-nummer en de datum. Verder naam, adres en woonplaats van de afnemer of leverancier, een omschrijving van de geleverde goederen of diensten en de datum of periode waarin deze geleverd zijn. Tenslotte de prijs exclusief btw alsmede het toegepaste btw tarief en het te betalen btw-bedrag. Verwerk de verkoopfacturen vervolgens direct, dagelijks of wekelijks in uw boekhouding. 

20. Investeringen: Investeer slim en duurzaam, met oog voor de (middel)lange termijn. Zorg voor een ergonomisch verantwoorde werkplek. Steek uw startkapitaal in inventaris en gear van hoge kwaliteit. Investeer in bedrijfsmiddelen die nodig zijn voor een bepaald productieproces, dienstverlening of bedrijfsactiviteit. Weersta de verleiding om voor of net na de bedrijfsoprichting teveel uit te geven aan investeringen: zorg als zelfstandig ondernemer altijd voor een buffer. 

21. Innovatie: Probeer vernieuwend te zijn en te blijven. Wees ambitieus en neem geen genoegen met middelmatigheid. Alleen het voortdurende streven naar innovatie kan succes op de lange termijn verzekeren. Stilstand is achteruitgang. Continue blijven innoveren en uw prille bedrijf blijven ontwikkelen is de sleutel tot succes. Durf een visie te hebben. Verlies tijdens het innoveren belangrijke zaken als bruikbaarheid en gebruiksvriendelijkheid van uw product of dienst niet uit het oog.  

22. Kosten en uitgaven laag houden: Hou de kosten over de hele linie zo laag mogelijk. Geef daarbij niet teveel uit maar leg reserves aan. Weersta de verleiding om op grote voet te gaan leven zodra de eerste revenuen binnenkomen. Zet voldoende geld apart voor de belastingdienst, uw pensioen, premies, en zorg voor een buffer voor mindere tijden. Investeer de winst vervolgens op een verantwoorde manier in noodzakelijke bedrijfsmiddelen.  

23. Stroomlijnen en automatiseren: Probeer terugkerende bedrijfsactiviteiten zoals het bijhouden van een administratie zoveel mogelijk te automatiseren. Dit komt uw dagelijkse productiviteit te goede. Verfijn en review deze processen om deze zoveel tijd. Repeterende handelingen zoals de administratieve verwerking van aanmeldingen dienen bij voorkeur te worden geautomatiseerd.

Dit scheelt tijd. Die tijd kan men vervolgens in de corebusiness steken of gebruiken om een nieuwe bedrijfsstrategie te bedenken, of een nieuw product te ontwikkelen. Besteed tijd in zijn algemeenheid zo zinvol en efficiënt mogelijk en probeer bedrijfsprocessen op een praktisch manier te managen.  

24. Internationale aspecten: Informeer uzelf goed over internationale aspecten van het zakendoen, bijvoorbeeld met betrekking tot belastingen, vreemde valuta, buitenlandse wet- en regelgeving, holdingstructuren of het werken met buitenlandse werknemers. Leer daarnaast omgaan met cultuurverschillen. Hanteert u algemene voorwaarden dan dienen deze voor buitenlandse consumenten, maar ook bedrijven, in een begrijpelijke taal te zijn opgesteld. Voor consumenten (B2C) het liefst in hun moedertaal, voor bedrijven (B2B) volstaat Engels in de regel.  


25. Pensioen: Doe aan pensioenopbouw en begin hier zo vroeg mogelijk mee. Heeft u een eenmanszaak zonder personeel (zzp) dan kunt u bij de huidige stand van de wetgeving zelf, op vrijwillige basis, voor uw pensioen zorgen. In deze situatie heeft u, evenals een gewone werknemer, recht op AOW.

Daarnaast kunt u een lijfrente opbouwen bij een bank of verzekeraar, of een deel van uw winst reserveren als Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Zodra u met pensioen gaat kunt u deze oudedagsreserve omzetten in een lijfrente. Pas op dat moment wordt er belasting over betaald. Een lijfrente is een bedrag dat periodiek aan u wordt uitbetaald, zolang u leeft. 

Voor bepaalde groepen zelfstandigen, zoals schilders en huisartsen, geldt een verplichte pensioenregeling.   

26. Groen ondernemen: Onderneem op maatschappelijk verantwoorde wijze (MVO). Laat de auto eens staan, probeer afval te scheiden, gebruik niet te veel papier en gebruik groene energie. Probeer het gebruik van fossiele brandstoffen (auto, energie etc.) tot een minimum te beperken en maak alleen gebruik van de printer als het echt moet. Duurzaamheid en diversiteit dienen hoog in het vaandel te staan.

Stel alles in het werk om uw ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dit betekent winst voor mens, milieu en maatschappij. Toon daarnaast uw betrokkenheid bij de lokale samenleving door met menskracht, expertise, faciliteiten en netwerken te participeren in plaatselijke verenigingen en projecten. 

27. Debiteurenbeheer: Doe aan duidelijk debiteurenbeheer en zorg dat hierover bepalingen (incassobeding) in uw algemene voorwaarden zijn opgenomen. Geef het op een gegeven moment uit handen aan een incassobureau of deurwaarder: zij zijn gespecialiseerd in deze zaken en zijn er in het algemeen beter op geëquipeerd. Laat in het uiterste geval de vordering voor een lager bedrag opkopen door een partij die alsnog, in plaats van uzelf, verhaal gaat halen bij de schuldenaar. 

28. Subsidies: Informeer naar subsidiemogelijkheden, zoals startersfondsen en Europese regelingen . Voor culturele instellingen bestaat er een hele waaier aan subsidieregelingen. Overheidsfondsen en particuliere subsidieverleners. Sommige subsidies bestaan uit een lening, anderen uit een gift. Veel regelingen verlangen vooraf of achteraf inzage in de boeken. Anderen verlenen enkel subsidie aan rechtspersonen zoals een Vereniging of Stichting.

Weer anderen geven slechts geld als u al een aantal jaren achtereen heeft bewezen (nagenoeg) op eigen financiële benen te kunnen staan. Of ze stellen eisen aan in het verleden behaalde en voor een volgende editie verwachtte bezoekersaantallen. Bepaal van te voren of de tijd die het kost om de vaak omvangrijke aanvraag in orde te maken opweegt tegen de kans dat er daadwerkelijk fondsen worden verstrekt. 

29. Maak van uw hobby uw werk, dat motiveert meer en geeft minder kans op een burnout. Ondernemen is een vorm van zelfontplooiing, waarmee u kleur en significantie kan geven aan uw bestaan. Voor DJ’s, beroepsmuzikanten, festivalorganisatoren en artiesten geldt natuurlijk al dat hun hobby is uitgegroeid tot hun werk. Voor alle anderen geldt: maak van je werk je hobby! 

30. Werk hard: Zet door, investeer tijd in de onderneming en probeer het geduld op te brengen iets op te bouwen waaraan u en uw naasten de rest van uw leven plezier zullen beleven. Besteed uw tijd daarnaast zo optimaal mogelijk en probeer doelmatig en efficiënt te werken. Een dag heeft maar 24 uur.

Zet realistische doelen. Blijf scherp. Hou er een gezonde arbeidsethos op na. Hou vol als het even tegenzit, de klanten toestroom stagneert of als zaken niet van de grond dreigen te komen: de aanhouder wint. Gun ook uzelf waardering: dat houdt u betrokken en productief. Steek energie in de juiste dingen. Maak uw dromen waar.  

31. Neem een juridisch adviseur in de arm waarop u kunt terugvallen: goed advies is immers goud waard! U loopt als zelfstandige immers al risico genoeg. Een jurist die aan proactive lawyering doet bovendien want voorkomen is beter dan genezen en puinruimen. Omdat wij zelf ondernemer zijn kunnen wij ons bij uitstek inleven in de problemen en uitdagingen die u als zelfstandige tegen zult komen. Wanneer uw music startup juridisch zoveel mogelijk is dichtgetimmerd kunt u veilig en met een gerust hart zakendoen en uw energie steken in de dingen waar u goed in bent!   

 
MuziekenRecht.nl biedt ook juridisch advies voor online muziekdiensten zoals een streaming platform of downloadstore.

MuziekenRecht.nl biedt ook juridisch advies voor online muziekdiensten zoals een streaming platform of downloadstore.

 

Juridisch advies voor online muziekdiensten

Wanneer u een bedrijf opricht en runt komt u met verschillende deelgebieden van het recht in aanraking. Juridisch advies inzake bedrijfsrecht, contractenrecht en arbeidsrecht zullen geen overbodige luxe zijn. Dit geldt ook als uw initiatief in de categorie online muziekdiensten valt, waaronder streaming platforms, downloadstores, talentpools en aanverwante social media, inclusief apps. Als startend ondernemer en zelfstandig bedrijfseigenaar in de muziekindustrie krijgt u onherroepelijk te maken met: 

1. Arbeidsrecht, zoals ontslagprocedures, arbeidscontracten, loonvorderingen, sociaal plan, plan van aanpak, secundaire arbeidsvoorwaarden, collectief arbeidsrecht, opzegging, arbeidsovereenkomsten, ontslagbrief, ontslag op staande voet, goed werkgeverschap, concurrentiebeding, flexibele arbeidskrachten, werknemers aannemen, einde van rechtswege, kennelijk onredelijk ontslag, kantonrechtsformule, proeftijd en arbeidsomstandigheden;  

2. Contractenrecht, alle mogelijke soorten overeenkomsten tussen partijen alsmede vaststelling, ontbinding, ingebrekestelling, verzuim en schadevergoeding bij niet nakoming, internettransacties en koop op afstand, consumentenrecht, beoordeling van standaardcontracten. Het werken met muziekcontracten en ervoor zorgen dat deze worden nagekomen, gerespecteerd en uitgediend vormt een belangrijk deel van onze werkzaamheden bij MuziekenRecht.nl;  

3. Intellectueel Eigendomsrecht, zoals het beschermen en registreren van uw merknaam, logo, beeldmerk, ideeën, modellen, handelsnaam, copyrights, muziekwerk, foto, nationaal en internationaal. Zorg tijdig voor het registreren en beschermen van uw artiestennaam. Berner Conventie, internationale verdragen, Nutzungsrechte, de minimus exceptie, merkregistratie, databankenrecht, kwekersrecht, octrooirecht, domeinnaamrecht. Muziekrecht en intellectueel eigendomsrecht zijn sterk met elkaar verweven;  

4. Algemene Voorwaarden, ten behoeve van uw beroep, bedrijf of internet site; naar Nederlands en/of Amerikaans Recht. Zowel in de verhouding B2B als B2C. Zijn uw leveringsvoorwaarden nog up to date en voldoen ze nog aan de laatste ontwikkelingen op het gebied van het Nederlands Recht en Europese Regelgeving?

Bieden de verkoopvoorwaarden u de juiste bescherming bij conflicten? Pro-active lawyering, risicobeheering, risico-inschatting, mogelijke knelpunten bij exoneratie-bedingen in de praktijk. Een handleiding hanteren van de algemene bepalingen en uitleg over toepasselijkheid maakt standaard deel uit van onze dienstverlening;  

5. Ondernemingsrecht, zoals bestuurdersaansprakelijkheid, verkoop- en leveringsvoorwaarden, juridisch advies MKB, huurcontracten, het vastleggen en beschermen van een merk, aanbestedingen, rechtspersonenrecht, het sluiten van een VOF overeenkomst, eenmanszaak oprichten,  verhaalsmogelijkheden en schadevergoeding, statuten maken, bedrijven met winstoogmerk, bedrijfsovernames, fusies, herstructureringen, samenwerkingsverbanden, BV met gewone structuur starten, omzettingen en participaties, Europese Regelgeving;   

 

6. Huurrecht, zoals het vervaardigen en controleren van huurcontracten met betrekking tot woonruimte, winkelruimte of een bedrijfspand. Het checken, wijzigen of aanvullen van een huurovereenkomst. Lease overeenkomst, onderhuur, koop breekt geen huur, tegenprestatie, gebreken. Goed huurderschap, huurverplichtingen, huurachterstand, gebruik volgens bestemming, huur bedrijfsruimte, opzeggingsgronden, huurverhoging;  

7. Fiscaal recht, zoals belastingen, aangifte, jaarrekeningen, aanslagen, omzetbelasting, belastingrecht, inkomstenbelasting, artiestenregeling, financieel jaaroverzicht, prognoses, dividend, jaarrekening, dga, aandeelhouders. Heffing, invordering, rechtvaardige verdeling van de belastingdruk, schijven, Box 1, inkomsten uit overige werkzaamheden, fiscale status, directeur groot aandeelhouder, successierechten, erfrecht, vennootschapsbelasting, freelance, VAR verklaring aanvragen (verklaring arbeidsrelatie); 

8. Consumentenrecht, zoals de rechten en plichten van een consument bij het aangaan van een koopovereenkomst, informatieverplichtingen, het herroepingsrecht van 14 dagen en de Wet Koop op Afstand, consumentenbescherming. Garantie, oneerlijke handelspraktijken, aflevering, herstel en vervanging, dwingend recht, ingebrekestelling. Stilzwijgende verlenging, incassokosten, opzegtermijn jaarcontract, colportage, ontbinding, afkoelingsperiode, abonnement opzeggen;  

9. Internationaal Privaatrecht, het recht dat in een internationale setting bepaalt in welk land (dus door welke rechter) welk recht moet worden toegepast op een bepaalde casus. Denk daarbij aan conflictenrecht, nationaliteitsrecht, internationaal huwelijksvermogensrecht en de afwikkeling van schadegevallen met een internationaal karakter;   

10. ICT Recht, zoals recht en informatietechnologie, communicatietechnologie, domeinnamenrecht, webwinkelrecht, camerarecht, hostingrecht, web developers, cookiewetgeving, privacywetgeving, disclaimers, user generated content, recht en de cloud, internetrecht en software licentieovereenkomsten;  

11. Bestuursrecht, dat wil zeggen het recht dat van toepassing is op de verhouding tussen overheden en burgers - zoals bezwaarschriftprocedures, vergunningen, ontheffingen, beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Raad van State. Besluiten, Algemene Wet Bestuursrecht (Awb), beschikking, besluit van algemene strekking, milieuheffing, bestuursprocesrecht, termijnen;  

12. Procesrecht, juridische procedures entameren, verdediging, een partij aansprakelijk stellen, een dagvaarding opstellen, het voeren van rechtszaken in eerste aanleg; repliek en dupliek, griffiegeld, getuigen en deskundigen, pleitnota's, juridische second opinion, verschotten, beroepstermijnen, verwijzingen bij hoger beroep en cassatie, kostenveroordeling, wettelijke rente, minnelijke schikkingen, mediation, overleg met de tegenpartij;  

13. Sociale Zekerheid, de Wet Werk en Bijstand en aanverwante bijstandsregelingen, re-integratie, Wet Dwangsom en Beroep; Ziektewet (ZW), Werkloosheidswet (WW),WAO/WIA/WAZ, Wajong, TW, sociale premies, wat moet er wanneer door wie aan wie betaald worden;  

14. Muziek en Recht, zoals specialistische juridische diensten voor de muziekindustrie (artiesten, componisten, vocalisten, labels, managers, tekstdichters, boekingskantoren, festivals etc), het opstellen van muziekcontracten en algemene voorwaarden, registratie van copyrights, licensing en publishing, optreedcontracten, boekingsovereenkomsten, vrijwaringen, auteursrechten en naburige rechten vastleggen en claimen alsmede een muziek contract maken.

Denk verder aan het opzetten van muziek en filmfestivals, artiestenbemiddeling, clearance, covers, samples, vertegenwoordiging, royalty free music, beat stores, merchandise contract, onderhandelingen namens cliënten voeren, buma afdrachten, advies omtrent mediarecht en portretrecht, vocalist contract, Youtube monetization program, demo pool, remix competitie, games en recht, entertainmentrecht, terms of use, 3 partijen overeenkomst, geheimhoudingsverplichtingen, producercontracten, publishingcontracten, auteursrecht alsook fiscaliteiten.

Wij checken ook uw online streaming licentie en adviseren u bij terms en conditions maken, bieden legal support inzake upv en isrc codes, buma/stemra, sena, norma, Youtube add revenues, performance rights organizations, collective rights organizations, merknaamregistratie en merkenrecht, een merknaam deponeren, mechanical licenses, bedrijf starten, royalty rate, synchronization licensing, Youtube account monetization, samenwerkingsovereenkomst.

Ook adviseren wij u bij het opzetten van een muziekuitgeverij, music startups of scaleups, royalty claims, juridische vraagbaak, huisjurist, second opinion bij contracten, juridische bedrijfsscan, het controleren van een synchronization licence, auteursrechtenrichtlijn, fair use, open normen in het auteursrecht, country of origin principe, juridische aspecten van (internationale) cd distributie (iTunes, Amazon, Beatport, Rhapsody etc.), streaming (Spotify, Deezer, Beats Music, Pandora).

 

Muziekcontracten en licentiecontracten

Juridisch advies voor music startups zoals een label, dancefestival, zelfstandig DJ, studioproducer, uitgeverij van bladmuziek, muziekdienst of social music platform. Wij controleren ook muziekcontracten zoals titelcontracten, optreedcontracten, publishingcontracten, licentiecontracten, akte van overdracht auteursrechten of muziekuitgaverechten, platencontracten en artiestencontracten. Het opstellen van een muziekcontract from scratch behoort ook tot de mogelijkheden.

Vraag naar het starterspakket met muziekcontracten waarin muziekrechten en muziekgebruik goed worden geregeld, algemene voorwaarden en daadwerkelijke oprichting van uw bedrijf inclusief de benodigde licenties.

 

Wat wij doen

Heeft u hulp nodig bij de uitvoering van bovenstaande aandachtspunten? Wilt u een music startup oprichten ? Wilt u een en ander van meet af aan goed in de steigers zetten, ondanks uw beperkte budget? Of heeft u vragen over andere zaken die spelen bij het starten van uw bedrijf? Wilt u een compleet juridisch starterspakket? Laat u dan tegen een toegankelijk tarief door MuziekenRecht.nl adviseren. Laat u bijstaan door een in het muziekrecht en entertainmentrecht gespecialiseerd bedrijfsjurist!   

Neem voor meer informatie over onze diensten, werkwijze en tarieven vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag met raad en daad terzijde.