Muziekrechten: Juridisch Advies

Wij verlenen juridisch advies inzake muziekrechten. Onze juridische diensten voor de muziekindustrie zijn toegesneden op de bijzondere en gespecialiseerde juridische eisen van muzikanten, componisten, arrangeurs, artiesten en hun managers, DJ's, muziekuitgeverijen, music startups, reclamebureau's, muziekproducenten, platenlabels en popfestivals.

Wat betekent dit voor u?

Muziekrechten en muziekgebruik

Bij gespecialiseerde juridische diensten op het gebied van muziekrechten moet u denken aan advies en informatie over:

Muziekcontracten zoals licentieovereenkomsten, distributiecontracten, opnamecontracten, muziekuitgave overeenkomsten, synchronisatiecontracten, 360 graden contracten, labeldeals, algemene bepalingen, audiovisuele media contracten, producercontract, on demand licenties, grensoverschrijdende intellectuele eigendomsrechten, copyrights, licensering, arbeidsovereenkomsten, werkgeversverklaringen, muziek in films, publishing, covers, remixen, gebruik van samples,


Wij adviseren ook over clearance, streaming van live concerten (Meerkat, Periscope), hyperlinks en embedden, muziekauteursrechten, rechthebbenden en scheppers van muziek, isrc en upc codes, public rights organizations, royalties, muziekgebruik en buma afdrachten, stemra, norma, sena, naburige rechten, artiestenbemiddeling, merken, handelsnamen, fiscaliteiten, auteursrechten na echtscheiding, toestemming van worldcopyrightholders voor het uitgeven van arrangementen van muziekstukken of populaire nummers buiten het publiek domein. Uiteraard kunnen wij u ook terzijde staan indien u een eigen platenlabel wilt oprichten.


Over ons

Uw contactpersoon is mr. Mauritz Kop. Vanwege zijn gedeelde juridische en muzikale achtergrond is mr. Kop de specialist bij uitstek wanneer het gaat om het juridisch bijstaan met advies, ervaring en informatie van artiesten, musici, componisten, arrangeurs, labels, managers, boekingskantoren en overige personen werkzaam in de muziekindustrie, klassiek, modern, populair, van top-40 tot clubmuziek, van houseparty tot grachtenfestival, en van harmonieorkest tot opera en concertgebouw, zowel op nationaal alsook op internationaal niveau. Dubbel geschoold zijn is in de niche van het muziekrecht uiteraard een absolute pré. Mr. Mauritz Kop is lid van de Vereniging voor Auteursrecht.

Lezingen Universiteit

Momenteel legt mr. Kop zich met name toe op het opstellen en redigeren van muziekcontracten en algemene voorwaarden, zoals producer overeenkomsten voor Nederlandse en buitenlandse DJ's en 360 graden contracten voor de hip hop en dance-scene. Ook adviseert hij music startups, festivals en platenlabels en voert hij in dat kader onderhandelingen namens belanghebbende partijen. Hij streeft daarbij altijd naar een evenwichtige verdeling van auteursrechten van muziek. Daarnaast geeft hij geregeld radio interviews en televisie interviews is hij veelgevraagd spreker bij lezingen op universiteiten, conservatoria en post-academisch juridisch onderwijs (oa Universiteit Leiden, Utrecht Law College, Radboud Universiteit Nijmegen en Conservatorium Maastricht) alsmede symposia op het gebied van muziek en recht. Tenslotte adviseert hij het Europees Parlement in Brussel gedurende de consultatieronde om te komen tot een nieuwe Europese auteursrechtrichtlijn. Mr. Mauritz Kop is oprichter en eigenaar van het in het muziekrecht gespecialiseerde niche kantoor MusicaJuridica BV alsook van MuziekenRecht.nl, met vestigingen aan de Grachtengordel in Amsterdam en de Maasplassen in Herten.

Wij bieden juridisch advies over auteursrechten van muziek. De componist van bovenstaande pianomuziek is bijvoorbeeld Chopin. Zijn werk bevindt zich in het publiek domein.

Wij bieden juridisch advies over auteursrechten van muziek. De componist van bovenstaande pianomuziek is bijvoorbeeld Chopin. Zijn werk bevindt zich in het publiek domein.

Consultatie Europees Parlement Digital Single Market

In 2016 en 2017 maakt mr. Kop deel uit van de consultatieronde copyrightpakket waarbij hij het Europees Parlement in Brussel adviseert over het nieuwe, omvangrijke copyrightwetgevingspakket. Advisering bestaat uit het voeden van het wetgevingsproces inzake de nieuwe Europese Copyrightrichtlijn, een en ander ter bevordering van de Digital Single Market. Focus op intellectueel eigendom, muziekrechten, sui generis uitgeversrecht, grondrechten, verenigbaarheid met internationale verdragen en case law HvJ EU, excepties, soft law, data mining, hyperlinken, content platforms, stakeholdersanalyse, safe harbour en value gap.

Doel van de nieuwe wetgeving is het implementeren van een innovatievriendelijk en toekomstbestendig legal framework voor zowel auteursrechtbelanghebbenden, start-ups/scale-ups als consumenten, met gestroomlijnde vergoedingsmechanismen en evenwichtige compensatiesystemen.

Entertainment, kunst en innovatieve technologie

Op het gebied van kunstmatige intelligentie, robotica, big data, blockchain en entertainment waaronder muziek, games en audiovisuele multimediale kunst werken wij samen met juridisch platform Artificiële Intelligentie & Recht. Wilt u advies over smart contracts, virtual reality of AI implementatie in uw bedrijfsvoering contacteer ons dan vrijblijvend.


Auteursrechten muziek

Specialistische juridische dienstverlening voor de muziek en entertainment industrie (artiesten, componisten, labels, managers, boekingskantoren, festivals etc), concentreert zich op auteursrechten van muziek, zoals het opstellen van muziekcontracten en algemene voorwaarden, het beoordelen van standaardcontracten en adviseren over risicobeheersing en -inschatting (pro-active lawyering) bij het opstellen, het aanvragen en onderhandelen over muzieklicenties. redigeren en uitvoeren van contracten en legal terms, contracten checken, merkregistratie, registratie van copyrights, licensing en publishing.


U bent bij ons aan het juiste adres voor het opstellen van een DJ contract, entertainmentrecht, opzetten van muziek en filmfestivals, artiestenbemiddeling, vertegenwoordiging, contract opstellen muziek, advies omtrent fiscaliteiten, het verkrijgen van licenties voor online muziekdiensten, mechanical licenses, geluidsmerken, de rol van de producer bij opdrachtmuziek, rechtenvrije muziek, opzetten muziekuitgeverij, het vorderen van schadevergoeding na auteursrechteninbreuk, juridisch advies inzake auteursrechten muziek, uitzoeken en opsporen van muziekrechten, royalty claims en juridische aspecten van (internationale) cd distributie (iTunes, Spotify, Amazon etc.).


Muziekcontracten

Bij ons kunt u terecht voor een grondige screening van uw 360 graden contract en voor een uitgebreide check van uw DJ contract. Hier bij MuziekenRecht.nl vindt u muziekcontracten zoals licentieovereenkomsten, distributiecontracten, opnamecontracten, muziekuitgave overeenkomsten, synchronisatiecontracten, 360 graden overeenkomsten, advies en informatie over muziek gerelateerde juridische vraagstukken en werkgelegenheid aanverwante zaken, advies inzake auteursrechten muziek, disclaimers en algemene voorwaarden, juridische verwijzingsdiensten,

 
 

Videosynchronisatie contracten

We verzorgen ook juridische diensten inzake auteursrechten registratie, licenties, publishing, juridische aspecten van remixen en covers, mechanical licenses, personalized radio, interactieve webcasts, on demand streaming, embedded links, videosynchronisatie contracten, UPC en ISRC codes, ondernemingsrechtelijke kwesties, fiscaliteiten, royalty's, artiestenbemiddeling, juridische bandcoaching, juridische labelcoaching, informatie over internetsgewijze marketing en promotie en meer...


Arbeidsrecht

Als artiest of internetbedrijf krijgt u onherroepelijk te maken met arbeidsrecht. Denk hierbij aan een arbeidsovereenkomst, VAR-verklaring, ontslag, ontbinding, ziekte en vakantie. Ook kunt u te maken krijgen met sociale zekerheid, fictieve dienstbetrekkingen en verschillende soorten toeslagen. Werkgevers willen bijvoorbeeld weten hoe lang ze loon moeten blijven doorbetalen aan een zieke werknemer.

Of welke opzegvereisten en opzegtermijnen er gelden indien zij genoodzaakt zijn om een werknemer te laten gaan, bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen. Of men wil informatie over de geldigheid van een concurrentiebeding of relatiebeding, of de maximale lengte van een proeftijd. Ook krijgen wij geregeld vragen over de kantonrechtersformule, werkgeversauteursrecht, de procedure bij ontslag op staande voet en het opstellen van een ontslagbrief.


Werknemers willen op hun beurt graag weten welke rechten en plichten ze hebben in geval van arbeidsongeschiktheid. Artiesten krijgen daarnaast vaak te maken met omzetbelasting en aanverwante bijzondere artiestenregelingen. Soms moeten er buitenlandse belastingen worden betaald of wordt de betalingsverplichting verlegd naar het buitenland. Ook over zaken als aansprakelijkheid en verzekering, loonbelasting en inkomstenbelasting kunnen wij u adviseren. Die kennis bevindt zich bij ons allemaal onder ëën dak.

Lezingen, colleges en symposia

Ook verzorgt MuziekenRecht.nl informatieve en educatieve diensten ten behoeve van de muziek- en entertainmentindustrie. Wilt u een interview afnemen of een artikel schrijven met daarin onze visie over een bepaald onderwerp? Dan is het mediabeleid van MuziekenRecht.nl van toepassing. Tenslotte zijn wij ook beschikbaar voor het geven van vakinhoudelijke lezingen en colleges aan Universiteit en Hogeschool.

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.